Sökvägar till släktforskning

Register till kyrkoböcker

I Stadsarkivets läsesal finns ett antal personregister till delar av stadens församlingars kyrkoböcker. Registren ger sökingångar till uppgifter i kyrkoböckerna. Registren har under årens lopp sammanställts av personal och andra frivilliga krafter.

Ett urval av dessa personregister har skannats och finns tillgängliga som digitala bilder på webbplatsen. Registren omfatta främst stadsförsamlingarnas äldre husförhörslängder fram till 1880-talet. Observera att du måste veta i vilken församling du ska söka.

Övriga register

Alfabetiska namnregister finns också till bouppteckningar, utvandrarlistor och mantalslängder.

Ett värdefullt register är den lokala skattemyndighetens register över den befolkning som var mantalsskriven i Malmö 1925-1950. I detta register finns uppgifter om bostadskvarter, flyttningar och dödsfall.

Referensbibliotek

På Stadsarkivet finns ett referensbibliotek specialiserat på lokallitteratur, historia förvaltning och genealogi. Bokbeståndet uppgår till cirka 13 000 titlar. Du söker lätt i Malmö stadsbiblioteks bibliotekskatalog MALIN.

Biblioteket är ett komplement som hjälper dig när du söker arkivhandlingar. I böcker finns ofta hänvisningar till källor som kan underlätta ditt letande.

Demografisk Databas Södra Sverige

Uppgifter ur födelse- och dopböcker från ett urval Malmöförsamlingar har registrerats i Demografisk Databas Södra Sverige. Här hittar du uppgifter ur kyrkoböcker från Skåne, Halland och Blekinge som registreras för att vara fritt sökbara på nätet.

Senast ändrad: 2019-03-12 15:04