Posthusplatsen

Nu har äntligen ombyggnaden av Posthusplatsen vid Malmö Centralstation startat. Området har varit ett provisoriskt torg sedan Citytunneln blev klar och har bl a använts vid Malmöfestivalen.

Posthusplatsen med kvällsbelysning

Posthusplatsens huvudelement är det stora, plana golvet med en vacker mönstring av granit i två färger: grå och röd. Graniten läggs i ett randigt mönster, med avlånga granitblock i fallande längder. Golvet sluttar knappt märkbart ner mot vattnet i ett jämnt fall. Närmast vattnet sänks krönbalken och man kan komma närmare vattenytan via en stor trappa. Trappan har normal steghöjd i den del som går upp mot Posthuset, medan flankerna som trappar ned kajkrönet har en flackare lutning. Trappan bildar en informell sittyta nära vattnet i bästa solläge.

Mitt på torget – anpassat efter utbyggnaden på Posthusets västerfasad – finns en yta med beläggning av FSC-märkt azobé (Lophira alata). Genande stråk korsar träytan och bildar sju ”rum i rummet” av olika storlek. För att ytterligare förstärka rummens intimitet på den stora platsen ramas de in av bänkar på två sidor. Bänkarna skapar sittmöjligheter på platsen, och en del av bänkarna rymmer glasfiberinsatser med planteringar som administreras av blomsterprogrammet. Vid evenemang kan bänkarna arrangeras om och placeras på en mängd olika sätt: som åskådarplatser i gradänger, som underlag för en upphöjd scen eller som ett ”häng” till exempel.


Utformning av Posthusplatsen

Utformning av Posthusplatsen. Under den varma perioden tillkommer även en uteservering intill Posthusets västra sida.

Tanken är att skapa

  • en offentlig, bilfri plats som kan användas för arrangemang
  • en plats med tillgänglighet till kajen och vattnet samt förenar Posthuset med vattnet
  • en plats som en länk i stråket från innerstaden ut till norra Skeppsbron
  • en lekfull plats

Postplatsen är också den yta under vilken ett antal av kommunen större ledningar för avlopp, fjärrvärme och vatten döljer sig. Ledningarna läge innebär restriktioner såväl för planeringen av platsen som för utnyttjandet av densamma av t ex tunga fordon.


Utsikt/Inblick

Konstverket Utblick/Insikt av Pål Svensson

Konstverket Utblick/Insikt av Pål Svensson

Vid sidan om kanalen, på andra sidan av Anna Lindhs plats, ska konstverket Utsikt/Inblick placeras. Det är utformat i skånsk svart diabas och har speglande vattenytor. Konstverket valdes ut under 2011.

Senast ändrad: 2019-03-24 11:52