Södertull

Södertull har blivit en av Malmös populäraste platser. I och med den stora ombyggnaden 2002 har Malmöborna fått en mötesplats i söderläge med närhet till vatten.

Södertull

På båda sidor om Davidshallsbron har trappor med svag, behaglig lutning anlagts ner mot kanalen. Materialen som använts är granit i form av smågatsten, hällar och trappsteg.

Längst ned mot vattnet finns en avsats med mjukt formade sittskulpturer i svart diabas. Skulpturerna är inspirerade av den typ av förtöjningspålar som används för båtar, och småbåtar brukar också stanna till vid Södertull för att njuta av folklivet.

Den nya ombyggnaden är även utsmyckad med vattenkonst, tre forsar på ömse sidor om bron, skapade av konstnären Gustav Kraitz. Både gatuplanet, trapporna och forsarna är belysta och på Södra Tullgatan har ett antal träd planterats.

På trappstegen ner till kanalen sitter katter i naturlig storlek. Katterna är tillverkade i brons , och gjorda av Ulla Kraitz. För att katterna säkert ska stanna kvar, är de väl förankrade i trappstegen.

Även Kanalgatan är ombyggd med breda gångbanor och bilparkering mot Raoul Wallenbergs park.