Stängt för allmänheten

Mot bakgrund av den fortsatt höga spridningen av covid-19 är Hylliebadet stängt för allmänheten.

Beslutet förlängs och gäller tills vidare – med möjlighet att successivt börja öppna upp om läget förändras till det bättre. Skolsim, simskoleverksamhet samt föreningsverksamhet är igång i den omfattning som restriktionerna i Pandemilagen tillåter.

Mer information

Medlemskap för unga

Från 1 januari 2021 måste du som är 12–17 år vara medlem för att bada på Hylliebadet utan vuxet sällskap. Fyll i dina uppgifter redan nu.

Mer information

9/6 Alla simskoleplatser är nu fullbokade.

Frågor och svar

Här svarar vi på några vanliga frågor om medlemskapet för unga på Hylliebadet.

Varför måste besökare i åldern 12–17 år bli medlemmar för att bada utan vuxet sällskap på Hylliebadet?

Med nuvarande regler på badet kan minderåriga vid engångsbesök vara helt anonyma, vilket gör det svårhanterligt för badets personal om något skulle inträffa. Badets personal kan behöva komma i kontakt med den minderåriges vårdnadshavare vid sådana tillfällen. Därför införs ett medlemskap för denna ålderskategori.

En registrering av minderåriga gör det möjligt för personal att kunna komma i kontakt med vårdnadshavare vid en eventuell olycka.

Vem har bestämt detta?

Fritidsnämnden fattade beslut i ärendet den 17 juni 2020.

Varför åldersspannet 12–17 år?

När du är 12 år och simkunnig får du bada utan vuxet sällskap på Hylliebadet. När du fyller 18 blir du myndig.

Kostar det något att bli medlem?

Nej, medlemskapet kostar inget extra, du betalar entré som vanligt.

När börjar detta gälla?

Kravet på medlemskap gäller från den 1 januari 2021.

Hur länge sträcker sig medlemskapet?

Medlemskapet sträcker sig till den dagen ungdomen fyller 18 år eller avslut på egen begäran av vårdnadshavare.

Varför införs detta bara på Hylliebadet?

Ambitionen är att implementera medlemskapet på samtliga av fritidsförvaltningens badanläggningar, det vill säga Rosengårdsbadet, Simhallsbadet och Oxievångsbadet. Hylliebadet är Malmö stads största anläggning med ett stort antal besökare varje år, därför är Hylliebadet först ut i införandet.