Tillgänglighet

Alla ska känna sig välkomna och bekväma med att bada och träna på Hylliebadet – därför erbjuder vi en anpassad anläggning för många olika behov. På en tavla i receptionen är omklädningsrummen numrerade. Du säger siffran på det omklädningsrum där beskrivningen stämmer överens med dina behov.

Omklädningsrum för familj/grupp

Här kan barn och vuxna byta om tillsammans. Rummet delas med andra och du väljer om du vill duscha i herrarnas eller damernas duschrum.

Könsneutrala omklädningsrum

För dig som inte känner dig bekväm i varken damernas eller herrarnas omklädningsrum. Du delar med andra som valt samma, sedan väljer du om du vill gå till herrarnas eller damernas duschar, där det även finns en låsbar dusch på respektive avdelning.

Anpassade omklädningsrum

Omklädningsrummen nummer 7–9 är anpassade för personer med funktionsnedsättning och medföljande stödperson.

Bada avskilt

En av de två undervisningsbassängerna är möjlig att insynsskydda (Vågen). Man kan gå från omklädningsrum nummer 8 och 9 direkt in till bassängen, helt avskilt från resten av badet.