Covid-19

Driftmeddelande

Med anledning av covid-19

För att minska smittspridning och underlätta för besökare att hålla avstånd släpps ett begränsat antal besökare in. Under populära tider kan därför väntetid uppstå. Vänligen vänta utanför!

Parkering flyttas tillfälligt

2-6 november kommer asfalteringsarbeten att utföras runt anläggningen. Under denna tid utgår ordinarie parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning/rörelsehindrade och ersätts med tillfälliga platser längs Hyllievångsvägen.

Information med anledning av coronaviruset.

Hylliebadet är fortsatt öppet för besökare.

För att minska risken för smittspridning och underlätta för alla att hålla avstånd släpps ett begränsat antal besökare in. Under populära tider kan därför väntetid uppstå, och vi uppmanar er att vänta utanför badet i dessa fall.

Vi stärker också upp städningen i hela anläggningen ytterligare.

Vi uppmanar alla gäster att i första hand använda kontantlösa betalningsmedel (bankkort eller swish).

Malmö stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen rörande coronaviruset.

Tillsammans hjälps vi åt att hålla avstånd till varandra och vi uppmanar er att stanna hemma vid minsta symptom.