Simskola Hylliebadet

Hylliebadet bedriver simskola i Malmö stad egen regi både under terminerna samt under skolloven.

Observera! Alla simskoleplatser för höstterminen 2021 är fullbokade.