Simskola vårterminen 2021

Olika nivåer på simkursen

Krabban

Förkunskaper

Inga.

Mål

Vattenvana. Hoppa på grunt vatten, doppa huvudet och bubbla under vattnet, glida i magläge i fem sekunder med ansiktet ner i vattnet, flyta i ryggläge samt grunder i arm- och bentagen, falla i på djupt vatten och ta sig tillbaka till kanten.

Grodan

Förkunskaper

Vattenvana. Barnet kan hoppa från kanten, doppa huvudet och bubbla under vattnet, glida i magläge 5 sekunder med ansiktet ner i vattnet samt kan flyta i ryggläge, falla i på djupt vatten och ta sig tillbaka till kanten.

Mål

Simma 10 meter bröstsim eller livräddningsryggsim på grunt vatten samt fördjupad vattenvana.

Sälen

Förkunskaper

Kan simma 10 meter bröstsim eller livräddningsryggsim på grunt vatten samt god vattenvana.

Mål

Simma 25 meter bröstsim och livräddningsryggsim på djupt vatten, trygg med att simma i den stora bassängen.

Tumlaren

Förkunskaper

Kan simma 25 meter bröstsim och livräddningsryggsim på djupt vatten samt är trygg med att simma i stora bassängen, god vattenvana.

Mål

Simkunnighet. Falla i vattnet så att huvudet kommer under vattenytan, ta sig upp till ytan och därefter simma 200 meter, varav minst 50 meter i ryggläge, på djupt vatten.

Ungdomar 1215 år

Förkunskaper

Inga.

Mål

Vattenvana, flyta, samt utveckla simningen. Målet är att bli simkunnig och klara målet för att få godkänt i simning enligt skolans läroplan.

Klarar du målet innan kursen är slut kan din plats på kursen att tilldelas en annan ungdom i kön. Kursen är kostnadsfri.

Simskola för barn i behov av särskilt stöd

Många barn med olika funktionsnedsättningar klarar sig bra i våra ordinarie simgrupper, exempelvis barn med ADHD, lindriga CP-skador och lindrig autism. Ni anmäler ert barn i våra simskolor efter ert barns förkunskaper. I samband med bokning får ni gärna skicka ett mail till hylliebadet.simkurs@malmo.se eller ringa 0708-77 48 53 så att vi på bästa sätt kan möta ert barn.

Föreningslivets simskolor

På Oxievångsbadet, Rosengårdsbadet och Simhallsbadet sker simundervisningen i Malmös simföreningars regi. För att boka plats där hänvisar vi till deras egna webbsidor.