Simskola Oxievångsbadet

På Oxievångsbadet kan du gå på simskola via en simförening eller via en intensivkurs under skolloven som bedrivs av Malmö stad i egen regi.

Under höstterminen bedriver simföreningarna MKK och SK Ran simskola för barn och vuxna. Mer information hittar du på deras webbplatser.