$left
$middle

Simskola Oxievångsbadet

På Oxievångsbadet kan du gå på simskola via en simförening eller via en intensivkurs under vissa av skolloven som bedrivs av Malmö stad i egen regi.

Simskola under terminerna

Under höstterminen bedriver simföreningarna MKK och SK Ran simskola för barn och vuxna. Mer information hittar du på deras webbplatser.