Simskola hösttermin 2020

Simskolorna under hösten 2020 har skjutits fram och terminen kommer att starta vecka 41.

Anmälan öppnar i september. Mer info kommer.

Ersättningstillfällen

Ni som skulle deltagit under våren 2020 har ersättningstillfällen vecka 34/35–40.