Simskola 6–15 år, vårterminen 2020 på Hylliebadet

Under vårterminen 2020 erbjuder Hylliebadet fyra olika kurser för 6–15 år: Krabban, Grodan, Sälen och Tumlaren.

OBS! Vårterminens simkurser är fullbokade

Det finns ingen kö till fullbokade kurser. Vi hänvisar till föreningslivets simskolor eller nästa kurstillfälle.

Fyra olika nivåer på simkursen

Krabban

Förkunskaper

Inga.

Mål

Vattenvana. Hoppa på grunt vatten, doppa huvudet och bubbla under vattnet, glida i magläge i fem sekunder med ansiktet ner i vattnet, flyta i ryggläge samt grunder i arm- och bentagen.

Grodan

Förkunskaper

Vattenvana. Barnet kan hoppa från kanten, doppa huvudet och bubbla under vattnet, glida i magläge 5 sekunder med ansiktet ner i vattnet samt kan flyta i ryggläge.

Mål

Simma 10 meter bröstsim eller livräddningsryggsim på grunt vatten samt kunna falla i på djupt vatten och ta sig tillbaka till kanten.

Sälen

Förkunskaper

Kan simma 10 meter bröstsim eller livräddningsryggsim på grunt vatten samt kan falla ner i bassängen på djupt vatten och ta sig tillbaka till kanten.

Mål

Simma 25 meter bröstsim och livräddningsryggsim på djupt vatten, trygg med att simma i den stora bassängen.

Tumlaren

Förkunskaper

Kan simma 25 meter bröstsim och livräddningsryggsim på djupt vatten samt är trygg med att simma i stora bassängen.

Mål

Simkunnighet. Falla i vattnet så att huvudet kommer under vattenytan, ta sig upp till ytan och därefter simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge, på djupt vatten.

Simskola för barn i behov av särskilt stöd

Många barn med olika funktionsnedsättningar klarar sig bra i våra ordinarie simgrupper, exempelvis barn med ADHD, lindriga CP-skador och lindrig autism. Ni anmäler ert barn i våra simskolor efter ert barns förkunskaper. I samband med bokning får ni gärna skicka ett mail till hylliebadet.simkurs@malmo.se eller ringa 0708-77 48 53 så att vi på bästa sätt kan möta ert barn.

Senast ändrad: 2020-01-24 12:50