$left
$middle

Simhallsbadet

Med reservation för ändring

Notera att platser och grupper kan förändras fram tills att platserna släpps. Informationen här är baserad på tidigare lov.

Under höstlovet erbjuder Malmö stad kostnadsfri simskola på Simhallsbadet. Det finns grupper på fem olika nivåer för barn mellan 6–12 år. Du behöver vara folkbokförd i Malmö för att delta.

  • Platssläpp: oktober 2024
  • Fem grupper/nivåer
  • 6–12 år
  • Kostnadsfritt

Innehåll

sv