$left
$middle

Simskola för vuxna Hylliebadet

Hylliebadet bedriver simskola för vuxna från 16 år och uppåt i Malmö stads egen regi. Du kan välja mellan att gå en kurs som sträcker sig över terminen, eller besöka vår drop-in-simskola för vuxna. Vi erbjuder även en kurs specifikt för ungdomar mellan 15-18 år med målet att bli simkunniga och få godkänt i simning enligt skolans läroplan. 

Drop-in

Höstterminen 2022

Vårterminen 2022