Simskola för vuxna Hylliebadet

Hylliebadet bedriver simskola i Malmö stad egen regi både under terminerna samt under skolloven.