Simskolan för vuxna inställd vårterminen 2021

På grund av läget med corona och covid-19 är simskolan för vuxna inställd under vårterminen 2021. Vi hoppas kunna hålla kurserna som vanligt igen under höstterminen 2021.

Simskola för vuxna Hylliebadet

Hylliebadet bedriver simskola i Malmö stad egen regi både under terminerna samt under skolloven.