$left
$middle

Med reservation för ändring

Notera att platser och grupper kan förändras fram tills att platserna släpps. Informationen här är baserad på tidigare lov.

Märkestagningsgrupp

I vår märkestagningsgrupp kan du som redan är simkunnig (kan simma 200 meter) delta för att utvecklas vidare och ta simmärken. Bli trygg med att simma i havet. Barnen får även kunskap om havet, djuren och naturen.

Märkestagningsgrupp sommaren 2024 i havet på Klagshamnsstranden

Mer information kommer i april.

Kontakt

Malmö stads kontaktcenter

sv