$left
$middle

Med reservation för ändring

Notera att platser och grupper kan förändras fram tills att platserna släpps. Informationen här är baserad på tidigare lov.

Fisken

I Fisken-grupperna övar vi mycket på arm- och bentagen samt lär oss att koordinera dem i både mag- och ryggläge. Vi övar på att bli tryggare och simma våra första meter på djupare vatten.

Sommar 2024 i havet på Sibbarpsstranden

Mer information kommer i april.

Kontakt

Malmö stads kontaktcenter

sv