$left
$middle

Oxievångsbadets gym stänger permanent 1 juli

I samband med Oxievångsbadets sommaruppehåll med start 1 juli kommer Oxievångsbadets gym att stänga permanent. Detta beror på att gymmet är beläget i ett skyddsrum som i nuläget inte uppfyller gällande regelverk från MSB.

Inga fler gymkort säljs, och kunder med kort som innefattar gym erbjuds kompensation.

Läs mer nedan.

Gym

Här finns allt för att förbättra din kondition och styrka. Vi har lättanvända styrkemaskiner för alla muskelgrupper. Observera att gymmet stänger 1 juli 2022.

Oxievångsbadets gym stänger permanent 1 juli 2022

I samband med Oxievångsbadets sommaruppehåll med start 1 juli kommer Oxievångsbadets gym att stänga permanent. Detta beror på att gymmet är beläget i ett skyddsrum som i nuläget inte uppfyller gällande regelverk från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Inga fler gymkort säljs, och kunder med kort som innefattar gym erbjuds kompensation. Läs mer nedan.

Varför stänger gymmet?

Stängningen görs med anledning av att gymmet ligger i ett skyddsrum. Träningsutrustningen i gymmet är tung, stor och svår att montera ner. Detta innebär att lokalerna i nuläget inte uppfyller MSB:s regelverk för skyddsrum, eftersom de inte kan utrymmas och fungera som skyddsrum inom 48 timmar vid kris.

Fastighetsförvaltaren Stadsfastigheter har i samråd med fritidsförvaltningen därför fattat beslutet att gymmet inte kan vara kvar och att lokalerna ska återställas.

Hur påverkar det mig som kund på Oxievångsbadets gym?

Inga fler gymkort säljs. Sista dag att nyttja gymmet är torsdag 30 juni (ordinarie öppettider gäller).

Kunder med kort som innefattar gym erbjuds kompensation i form av:

  • att under kvarvarande tid på sina kort nyttja gymmen på Bulltofta motionscenter eller Torups friluftsgård utan extra kostnad
  • ersättning utbetald för kvarvarande tid/antal besök på kortet.

För att få kompensation i form av återbetalning ska du som kund ta kontakt med Oxievångsbadet innan årsskiftet 2022/2023.

Var kan jag gymma istället?

Du som har ett bad- och/eller gymkort på Oxievångsbadet som gäller längre än till och med 30 juni, eller ett 10-klippkort med besök kvar erbjuds att kostnadsfritt nyttja resterande tid/antal besök i gymmen på Torups friluftsgård eller Bulltofta motionscenter från och med 1 juli.

I Malmö finns även ett antal fina utegym som du kan besöka helt utan kostnad, när du vill. Du hittar dem via länken nedan.

Mer information om skyddsrum

Du kan läsa mer om vilka krav som gäller för skyddsrum hos MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Att tänka på vid stängning

  • 60 minuter innan stängning: kassan stänger.
  • 30 minuter innan stängning: besökare lämnar gymmet.
  • Vid stängningstid: besökare ska ha lämnat anläggningen.

Ordinarie öppettider:

Måndag: 13.00–21.00
Tisdag: 07.00–21.00
Onsdag: 09.00–21.00
Torsdag: 07.00–21.00
Fredag: 09.00–18.30
Lördag: 08.00–14.30
Söndag: 09.00–16.30