Mattestigen


En kombination av naturupplevelser och lärande i matematik.

Mattestigen skapades 2010 av Christina Svensson och Gunilla Mellhammar. Renovering har gjorts 2015.

Elever från förskolan, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och även vuxengrupper har tagit del av Mattestigen. Många har vittnat om tjusningen av att kombinera naturupplevelser med matematiska funderingar.

Uppgifterna vid de olika stationerna 1-15 är baserade på sex matematiska aktiviteter, räkna, mäta, lokalisera, designa/konstruera, förklara och leka. Dessa aktiviteter utgör den matematiska grunden i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011).

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Skolverket - Matematiklyftet

Läs mer om Mattestigen och begreppen som används (pdf, 2.7 MB)

Förslag till förberedelsearbete i skolan:

Visa bildspel eller bilder på slinga 1 och/eller slinga 2 med de olika stationerna. Arbeta med begreppen som är specifika för de olika stationerna. Har eleverna frågor i samband med genomgången - förklara.

Material inför besöket på Mattestigen:

Ta med pennor, papper och skrivunderlägg (t ex pappskivor). Det går också bra med skrivhäften. Ta gärna med en kamera. Varje elev kan ha ett snöre som är en meter med sig. Det är bra att ha för jämförelse i skogen. Ett längre måttband – exempelvis rullband kan också vara bra att ha med.

Vandring och genomförande av uppgifterna:

Det är en fördel att gå i mindre grupper med de yngre eleverna. Det är också bra om det finns en vuxen i varje grupp. Om eleverna går själva i grupper, bestäm då en plats där ni ska ses när ni är klara. Det tar minst en timme att gå slinga 1 respektive 2 på Mattestigen om ni ska hinna med att undersöka, rita och skriva. Ta god tid på er vid de olika stationerna. Notera elevernas egna reflektioner på uppgifterna. Rita bild, skissa och fotografera!

Glöm inte att njuta av bokskogens härliga natur!
Lyssna, titta, lukta, smaka och känn..

Förslag till efterarbete i skolan:

Visa bildspel/bilder från arbetet i skogen. Låt eleverna förklara och berätta om vad de upplevt/lärt sig. Arbeta vidare med de olika begreppen inom matematiken.

Hitta hit

Slingorna hittas lättast från Kejsarvägens P-plats. Från friluftsgården är det enklast att gå via Slottsstigen ut på Skogsvägen/Kejsarstigen:
Gå Slottsstigen rakt fram med slottet till höger, ut genom grinden som leder ut till Kejsarstigen. Fortsätt ca 100 m, sväng till vänster. Snart ser du det nya vindskyddet, där Mattestigen börjar.

Senast ändrad: 2017-11-24 08:42