Askebacken

Den ursprungliga borgen i Torup byggdes någon gång på 1300-talet men förstördes på 1500-talet, under det danska inbördeskriget Grevens fejde. Lämningar syns ännu på Askebacken några hundra meter norr om Torups slott och den nuvarande stallbyggnaden. Fynd från utgrävningarna visas i Expo Torup.

Den äldste, med säkerhet kände, ägaren till borgen på Askebacken var Jep Henriksen Ulfstand, som levde runt mitten av 1400-talet. Hans son Greger Jepsen Ulfstand ärvde gården efter sin far och efterföljdes i början av 1500-talet av sin son Truid Gregersen Ulfstand.

Truid Gregersen var riksråd, men blev under Grevefejden fängslad på Malmöhus fästning. Han var gift två gånger, andra gången med Görvel Fadersdotter Sparre. Hon var änka efter Per Nilsson Grip och hann endast vara gift med Truid en kort tid innan denne dog. Tillsammans fick de sonen Niels, som vid faderns död 1545 ärvde Torup.

I samband med makens död och att det gamla Torup på Askebacken hade blivit illa medfaret under Grevefejden började fru Görvel att bygga en ny borg: Torups slott, på en holme i en uppdämd sjö. Enligt traditionen gjorde hon detta för att skydda sin son från oroligheterna i Skåne.

Senast ändrad: 2017-10-20 14:31