Gamla och nya skolan

Foto: Felix Sundbäck

Torups Nya skola byggdes 1904, då den gamla skolbyggnaden blev för liten. Skolan hade tre årsklasser som undervisades tillsammans. Barnen kom från Torup, som då hade 30 talet anställda och från torpen i skogen.

Torups skola var i bruk till 1934 då den sista lärarinnan, fröken Elina Eriksson som varit i tjänst sedan 1892, gick i pension och undervisningen lades ned. Under andra världskriget användes byggnaden som förläggning och därefter som församlingshem. På 1970-talet togs Torups nya skola åter i bruk för undervisningsändamål. Då utrustade Malmö stad den för elevernas exkursioner.  Idag används Torups Nya skola av för verksamhet som bedrivs av Pedagogenheten Malmö Museer.

Senast ändrad: 2018-09-14 08:09