Skolmuseet

Skolmuseet

Foto: Felix Sundbäck

Varje församling skulle enligt 1842 års skolstadga ha minst en folkskola. Torupsbarnens skolväg var dryg, speciellt under vintern. Ägaren till godset, Gustav Coyet, ställde ett hus till förfogande och en småskola öppnades under vintermånaderna.

Torups gamla skola öppnades 1863. Under den varmare delen av året tog sig barnen till storskolan i Bara. Där fanns plats, då många av de större barnen arbetade inom jordbruket. Bara församlingsskola låg i vägskälet Bara by och Klågerup.

Barnen började skolan det år de fyllde sex och gick då sex timmar om dagen. Undervisning gavs i stavning, renläsning, biblisk historia, katekes, skrivning, geografi och fäderneslandets historia. Dessutom skulle lärarinnan under läs- och lektid hålla ett öga på barnens lydnad, sedlighet och ordning. 

Torups gamla skola blev skolmuseum 1972 och inreddes av Svedala kommun med möbler och föremål från gamla skolor. Även lärarinnebostaden möblerades. Skolan är för tillfället under renovering.

Senast ändrad: 2018-03-15 01:10