Statarmuseet

Foto: Felix Sundbäck

Statarhuset byggdes 1886, med sex familjelägenheter samt två gavelutrymmen på vinden för säsongsarbetare. Här bodde de som mellan åren 1886 och 1945 arbetade "på stat" och därefter, sedan statarsystemet avskaffats, kontantavlönade lantarbetare på Torups gods.

Statare var helårsanställda och i regel gifta lantarbetare på större jordbruk runtom i Sverige. Lönen utgick in natura (stat). Systemet fick sitt genombrott i början på 1800-talet och är ökänt, dels på grund av statarhustrurnas mjölkningsplikt (“den vita piskan“), dels de undermåliga bostäderna.
 
Statarhuset vid Torup blev museum 1995. Här finns idag arbetarebiblioteksmuseum med studiehem, plantskola, odlingar för självplock, bevarande av gamla lantraser, butik, bokhandel, konferensutrymmen samt café med nymalet, hembakat och hemlagat.

Här berättas statarnas och lantarbetarnas historia med hjälp av Hanna, 8 år 1928, och Asta och Tore, nygifta 1952, och deras hem, trädgårdar och odlingar, samt uthuset med gemensamma dass, bak- och bykstuga. Här finns utställningar kring arbete, vardag och livet vid sidan av mjölkpall och plog.

Museet är en historisk verkstad för både teoretiskt och praktiskt arbete med alla sinnen, där samtalet och nyfikenheten ges utrymme. Statarmuseet erbjuder grupper i alla åldrar möjlighet att pröva på statarlivet i autentisk miljö — under del av en dag eller en till flera dagar.

Senast ändrad: 2019-03-21 09:55