Promenadstigar

Det finns markerade promenadstigar i Bokskogen. Promenadstigarna ansluter till åtta olika parkeringsplatser, som ligger utmed vägen mellan Bara och Skabersjö. Vid parkeringsplatserna finns informationstavlor med karta över området.

  • Slottsstigen, blå markering 1,7 km
  • Dansbanestigen, röd markering 2,3 km
  • Kejsarstigen, röd markering 2,6 km
  • Lyckestigen, gul markering 3,2 km
  • Skabersjöstigen, gul 3,0 km
  • Slottsstigen, går helt i parkmiljö runt Torups slott.
  • Dansbanestigen, går i det skogsområde där det i början av seklet fanns restaurang, dansbana, tivoli och järnvägshållplats. Stigen är välpreparerad och mindre kuperad. Den är försedd med naturfrågor och ett fågeltorn med utsikt över angränsande våtmarker.
  • Kejsarstigen och Skabersjöstigen, är välpreparerade medan Lyckestigen har mer karaktären av en terrängstig.

Längs med Dansbanestigen finner du olika stationer med information om trädslag och natur. Informationen finns även tillgänglig via blindskrift och ljudfiler.

Kärr och andra blöta områden finns i skogen. Var försiktig och håll uppsikt över barn. Glöm inte att hundar ska vara kopplade året om i rekreationsområdet.

Senast ändrad: 2019-10-20 16:33