Dansbanestigen

Dansbanestigen är en 2,3 kilometer lång promenadsträcka med tillhörande stationer i Bokskogen. Stigen tar vid strax efter bron vid den stora parkeringsplatsen i Torup.

Längs stigen får du information om de olika trädslag och miljöer som passeras. Informationen finns tillgänglig:

  • på skyltar ute på stationerna
  • i blindskrift i ett häfte som du hämtar inne på friluftsgården
  • som ljudinspelningar som du laddar ner i mp3-format här på sidan.

Tolv stationer

Utmed stigen finns tolv olika skyltställ. Varje skyltplats är markerad genom att gångunderlaget förändras. Rakt över stigen finns en sträng av singel eller små stenar.

Skyltarna i ställen informerar om olika trädslag. Lyssna på ett nytt avsnitt av mp3-inspelningarna vid varje skyltställ du kommer till. Skyltställens stolpar är försedda med metallsiffror, så det går lätt att kontrollera att du är vid rätt skylt. Du som är synskadad kan känna siffran ganska högt uppe på stolpens framsida.
 

Framkomlighet

Dansbanestigen är lätt att ta sig fram på, men på några ställen är stigen omgiven av vatten och även staket. Var därför försiktig och känn dig fram om du lämnar stigen.  

Du följer stigen till vänster när den delar sig efter bron vid den stora parkeringsplatsen. Första skylten finns på den vänstra sidan precis i början på stigen.

Karta

Kartan visar hur Dansbanestigen sträcker sig genom Bokskogen.

Klicka för större bild.

Karta Dansbanestigen
Station ett

1. Fågelbär    

Här börjar Dansbanestigen. Stigen har fått sitt namn av att det tidigare låg en dansbana här i Bokskogen.

Bakom skylten finns ett fågelbärsträd. Trädet är ett viktigt inslag i skogen eftersom bären ger mat åt många fåglar. Bären ser ut som små körsbär och är goda att äta även för människor. De mognar i juli, men är ofta svåra att nå beroende på att de sitter högt uppe i trädet. Fågelbärsträdets virke kan användas till att tillverka möbler och köksinredningar.

Några meter längre fram på stigens vänstra sida står en grov ek. Känn på den fåriga barken. Passa också på att lyssna efter olika fågelläten. Hur många olika fåglar kan du höra? Försök att tänka ut om lätena kommer från små eller stora fåglar. Fågeln du hörde i bakgrunden var bofink.

2. Lind      

Nu befinner du dig på en ganska skuggig plats i utkanten av skogen. Det finns flera höga träd på båda sidor om stigen. Ett par meter snett till höger bakom skylten växer en lind.

Linden har två höga stammar men det har funnits ytterligare en stam som har brutits av eller sågats ner. Från stubben på den avbrutna stammen kommer det nu en ny stam som ännu inte hunnit bli så grov.

Linden kan bli många hundra år gammal just för att den bildar nya stammar efter hand. Lindveden spricker inte när man torkar den och är bra material om man vill snida i trä.
Linden användes också till att göra tandpetare.

Station 3

3. Ek     

Några meter efter skylten på vänster sida av stigen finns en gammal ek. Du kan gå runt stammen för att få en uppfattning om hur grov den är. Eken är det svenska trädslag som kan bli äldst, ända upp till tusen år. Eken är ett mycket viktigt träd.  

Mängder av olika små och stora djur är beroende av den både när den är liten och när den slutligen står som ett gammalt dött träd. Till exempel är många sällsynta skalbaggar beroende av död ved från ekar. 521 skalbaggearter är knutna just till eken.
 
Ekens ved är mycket hård. Av den kan man tillverka möbler. Förr gjorde man stora skepp av ek och trädet hade därför ett stort ekonomiskt värde. Ekar som står trångt i skogen sträcker sig upp mot ljuset och blir långa och raka. Ekar som står fritt till exempel på en äng får en stor yvig krona.
 
Passa på att lyssna på vindens sus och skogens olika ljud och andas in skogens dofter.

4. Lärk    

Lärkträdet finns några meter efter skylten på höger sida om stigen. Lukta och känn på stammen. Grenarna på trädet sitter högt uppe, så dem går det inte att nå upp till.

Lärk är ett barrträd men det fäller sina barr varje höst. Lärkens virke används till exempel till utemöbler.  
 
Du befinner dig fortfarande i utkanten av skogen. Platsen är ganska tyst och du har stor möjlighet att höra olika fågelläten. Bästa tiden att höra fågelläten är från januari till juli.

Ett tips om du vill lära dig olika fågelarter är att förbereda besöken i Torup genom att lyssna på en skiva med fågelläten. Regelbunden lyssning 5-10 minuter per dag är en bra inlärningsmetod. Varje fågel har sitt unika läte. Fågeln du nu kommer att få höra heter gransångare och är vanlig i Bokskogen vår och försommar.

Stigen delar sig snart och du ska fortsätta naturstigen rakt fram, inte till höger och inte heller till vänster på stigen med singel om du inte tänker göra en paus på Statarmuseet. Om du vill gå dit men om du först vill kontrollera att där är öppet  ska du ringa 040-44 70 90.

station 5

5. Ask   

Några meter efter skylten till höger om stigen står en ask. Askens och ekens stammar har vissa likheter.  Den här asken är hög och har sina grenar högt uppe på stammen där det finns gott om ljus.

Veden är seg och stark. Man kan göra hockeyklubbor och yxskaft av den. Asken slår ut ganska sent på våren precis som eken.  Många djur som till exempel rådjur äter gärna unga askplantor. Askens blad är 20-30 cm långt och i hopsatt av flera småblad.

På motsatta sidan av stigen finns en hage. Området kallas för Holmarna och är en av de få platser i Bokskogen som förändrats väldigt lite. Trädslagen som finns där idag är ungefär samma som för 300 år sedan. Där betar kor under den varma årstiden. Det ligger också en del omkullvälta träd på marken. Dessa träd är livsviktiga för många insekter och andra småkryp.

Om en stund kommer du till en T-korsning. Gå till vänster i denna korsning.
Ganska snart efter korsningen finns nästa skylt på höger sida om stigen.

Station 6

6. Alm

Ett par meter lite snett till höger bakom skylten står några almar. Om du är i skogen maj till november kan du försöka känna på almens blad. De är lätta att känna igen för de känns sträva att ta på. Många almar dör av almsjukan. Det är en svamp som orsakar sjukdomen men den sprids ofta av en skalbagge som heter almsplintborre.

Almens virke är segt och hårt. Man kan tillverka väldigt fina möbler av alm.

På motsatta sidan av stigen finns ett annat träd. Känn på stammen och försök komma på vad det är för slags träd.

Staion 7

7. Hassel   

Det var en ekstam du kände på vid förra skylten. Nu står du framför ett träd med många stammar av trädslaget hassel. Gå fram till trädet och känn på stammar och blad. Hasselns nötter är goda både för människor och djur. Virket är mycket segt och kan användas till  exempel käppar.

På motsatta sidan av stigen finns en skylt. På skylten står det: På denna plats låg Bokskogens hållplats. Man kunde alltså åka tåg hit. Tåget började gå år 1903 men lades ner 1948. Hur tar man sig ut till Bokskogen idag? Fundera på varför järnvägen lades ner.

Station 8

8. Sälg    

Bakom skylten finns stängsel för de betande djuren. Det kan vara taggtråd eller el-stängsel så var försiktig.

Bakom stängslet står några gamla döda stammar av trädet sälg. Det finns också en mindre levande sälg.  Sälgen växer gärna i soliga lägen. Den blommar tidigt på våren och är viktig för många insekter som humlor och bin. De äter sälgblommornas pollen och nektar under den tiden då det inte finns så många andra blommor. Sälg kan användas till att till exempel fläta korgar eller till att göra staket.

Stå tyst och lyssna och försök höra suset från trädkronorna i närheten. Försök fundera på vilken riktning vinden har.

Ungefär 100 meter från stigen finns anlagda våtmarker. Där trivs många olika fåglar och där finns också fågeltorn för besökare som vill titta ut över våtmarkerna.

Håll till höger där stigen delar sig!

Station 9

9. Klibbal  

Alen står bakom skylten. Runt alens stam sträcker sig grenar av humle. Humlegrenarna har små vassa taggar. Känn mycket försiktigt!

Det går inte att gå runt alstammen för det är en bäck på motsatta sidan. Alen trivs där det är fuktigt. Om du är i Bokskogen tidigt på våren kan du märka att bladen är klibbiga. Det förklarar namnet klibbal.  

Till höger om stigen finns ett alkärr. Alarnas stammar sticker upp här ur vattnet. Rötterna klarar av att vara vattendränkta eftersom alen har speciella rotknölar som kan ta upp kväve. Alkärret är betydelsefullt för många växter och djur. I gamla alkärr bildas så kallade socklar som är upphöjningar vid trädbasen. Socklarna är en unik växtplats för skuggtåliga växter.

Station 10

10. Asp   

Skylten står några meter till höger om stigen. Om du besöker platsen under den varma årstiden kan du lyssna på asplöven som finns högt uppe i trädkronorna. Aspens blad sitter på långa platta skaft och de darrar vid minsta vind.

Det finns flera aspar bakom skylten. Det går bra att känna på stammarna och att gå runt dem.  Aspen skjuter ofta rotskott och förökar sig alltså på det sättet. Av asp gör man bland annat tändstickor.

Det tar ganska lång tid innan du kommer till nästa skylt nu. Om några minuter kommer du till en T-korsning. Gå till vänster i denna korsning för att följa naturstigen. Du kommer senare till ytterligare en korsning där du ska gå rakt fram. Denna korsning är vid den första belysningsstolpen.

Station 11

11. Vårtbjörk

Skylten står lite till höger om stigen. Björken står några meter bakom skylten. Det går bra att gå in och känna på den, men det kan finnas grenar från andra träd i ansiktshöjd, så känn dig fram. Stammen känns knottrig. Om du känner riktigt noga kan du känna murgröna som slingrar sig runt den.

Björkveden är bra att elda med och används annars ofta till pappersmassa men även till möbler. Björken har många sidorötter och klarar sig bra vid stormar.  

station 12

12. Bok    

Ungefär en meter till höger om skylten finns en mycket gammal bok. Den här boken har stått ljust och har grenar långt nere på stammen. De bokar som står nära varandra inne i skogen sträcker sig mot ljuset och får långa raka stammar. Dessa träd har inga grenar långt nere på stammen för där är helt enkelt för mörkt för att de ska kunna växa.

Bokarna med raka stammar kan användas till att göra möbler, golv och inredningar. Bokens stam är slät, men gamla bokar, som den du står vid får sprickor och håligheter i barken. Känn på stammen och leta efter ett hål i den. Hålet har uppstått av att en gren brutits av och att det uppstått röta i såret. Bokar kan bli upp till 300 år gamla.
 
Dansbanestigen är nu slut och du befinner dig ungefär där du började. Rakt fram finns den stora parkeringsplatsen.  Hoppas att du haft en skön och innehållsrik promenad och välkommen tillbaka en annan gång.

Senast ändrad: 2018-04-11 10:13