Ridslingor

Foto: Felix Sundbäck

I bokskogen finns två ridslingor. Slingorna ansluter till varandra och kan kombineras till olika längder.

Skabersjöslingan (4,4 km) består av två delar och går på skogsvägar. Torupsslingan (4,1 km) går i huvudsak på naturmark. Till slingorna finns anvisade ridvägar.

Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad, och Skabersjö Gods upplåter mark för ridslingorna. På Torups friluftsgård kan du hämta en kartfolder med anvisningar för ridning i området.

Karta ridslingor (pdf, 221 kB)

Senast ändrad: 2018-06-15 15:00