Fricks trädgård

Västra flygeln med Fricks trädgård.

Det trädgårdsrum som först möter besökaren på Katrinetorp ligger intill gårdens västra flygel och kallas Fricks trädgård, efter Katrinetorps fjärde ägare – David Gilius Frick.

David Gilius Frick antas ha varit den som på allvar utvecklade trädgården på Katrinetorp. Han anlade bland annat gångsystemen i Engelska parken och uppförde ett växthus intill Östra flygeln. I Fricks bevarade kassaböcker återspeglas det särskilda intresset för trädgårdsskötsel.

Fricks trädgård kommer få ett eget tema med en helt ny utformning och ett innehåll som skiljer sig från övriga delar av anläggningen.

Senast ändrad: 2017-10-19 10:18