Valentin Serov

Valentin Aleksandrovitj Serov var en av de yppersta människoskildrarna som Ryssland haft. Han representerar en rysk form av impressionism även om hans  senare verk visar på en mer dekorativ och symbolistisk stil. Serov var även grafiker, illustratör och scenograf.

Valentin Aleksandrovitj Serov föddes i S:t Petersburg 1865 och var son till tonsättaren Aleksandr Serov. Hans ungdomstid blev rotlös med faderns död då han enbart var sex år. Modern, som var av judisk börd, valde ett kringflackande liv i bland annat Paris och Moskva. Serov studerade vid konstakademien i Sankt Petersburg, för Ilja Repin och för den tyske gravören Johann Karl Köpping.

Hans tidigaste intresse koncentrerade sig på att fånga och återgiva ljusets skiftningar, likt de franska impressionisterna. Serov tog djupt intryck av bland annat Diego Velazques (1599-1660) och den samtida John Singer Sargent (1856-1925). Hans första separatutställning 1888 i Moskva väckte enormt uppseende.

Serov gjorde en strålande karriär och fick redan 1894 utföra ett gruppbild av den kejserliga familjen. Han är mest känd för sina impressionistiskt hållna porträtt av konstnärskollegor, medlemmar av hovet, aristokratin och borgerskapet. Han reste mycket och deltog i flera utställningar i både Ryssland och Europa. Mellan 1897-1909, undervisade han på Moskvas konstakademi. Bland hans studenter fanns  N.N. Sapunov, P.V. Kuznetsov, Kuzma Petrov-Vodkin med flera. 1903 valdes han in i S:t Petersburg Konstakademi.

Serov tog 1905 ställning för revolutionärerna då han avgick som medlem ur S:t Petersburgs Konstakademi som protest mot "Den blodiga söndagen". Han skulle mot slutet av sin karriär måla mytologiska motiv. Serov var också medlem i konstnärsgruppen Mir Iskusstva ("Konstens värld").

Serovs  stil var omedelbar och dristig, karakteristiken träffsäker. Hans kolorit har en förfining och kan upplevas som delikat, medan utförandet är brett och kraftfullt. Serovs strävan mot förenkling av uttrycksmedlen ledde mot slutet av hans levnad till stilisering.

Serov dog 1911. På den Baltiska utställningen 1914 hade han en egen sal i den ryska avdelningen där han var representerad med 39 konstverk.

Porträtt av Maria Vasilievna Yakunchikova-Weber

Oljemålning på duk, 1888
134 x 98 cm
Signatur: V Serov 1888, övh
Gåva privatperson, Malmö, 1962
På baksidan: skiss av kvinnoansikte

Detta porträtt har betecknats som Serovs första stora paradporträtt. Målningen påbörjades redan 1885 när konstnären var 20 år gammal. Sittningarna till porträttet upphörde under en längre tid och först hösten 1887 återtog Serov uppgiften och fullförde den under vintern 1887-1888. Porträttet är målat i de svala lätta toner som kännetecknar Serovs tidiga impressionistiska period. Touchen är fri, lätt och dansande. Han har avbildat sin modell med en ömsint obarmhärtighet. Man upplever att den unga kvinnan är intelligent, charmig och viljestark. Porträttet var troligen med på konstnärens första separatutställning.

Maria Vasilievna Yakunchikova-Weber (1870-1902) var en rysk målare, grafiker och sysslade även med broderi. Yakunchikova föddes i Wiesbaden, Tyskland i en välmående industrifamilj, och växte upp i Moskva. Hennes familj var mycket musikalisk – hennes far, Vasilij Ivanovitj, var expert på fiol, medan hennes mor, Zinaida, spelade pianoforte. Hennes far sponsrade byggandet av Moskvas konservatorium.

Yakunchikovas egna intressen, vände dock mot de sköna konsterna. År 1882, efter att hennes syster Natalya hade gift sig med landskapsmålaren Vasilij Polenov, så blev Polenovs syster Elena Polenova – också konstnär – en nära vän. Det Polenovska hemmet kom att bli ett viktigt utbildningscentrum för blivande konstnärer, och Yakunchikova anslöt också, och tog kvällslektioner med Elena mellan 1886 och 1889. Här mötte hon konstnärer som Isaac Levitan, Valentin Serov, Mikhail Nesterov och Konstantin Korovin.

Yakunchikova kan lätt ses som den första ryska konstnären i sin generation som smälter in i ett europeiskt sammanhang. Hennes stadsbilder från Versailles och Paris är betydligt tidigare än de mer kända sådana av Alexandre Benois. Vidare, hennes stadsbild av Paris – Avenue Wagram och Triumfbågen vid skymningen (1892) – skildrar staden under ett romantiskt artificiellt ljus, och förebådar Konstantin Korovins berömda cykel av målningar av staden under natt och dag.

Skiss till porträtt av Maria Vasilievna Yakunchikova-Weber

Oljemålning på duk, 1885
35 x 27  cm
Osignerad
Gåva privatperson, Malmö, 1964

Tidig skiss till oljemålningen  Porträtt av Maria Vasilievna Yakunchikova-Weber (MMK 1103).

Porträtt av Peter Romanov

Oljemålning på duk, 1901
70 x 56,2 cm
Osignerad
Inköpt 1938 av fru Romanov
Tidigare deponerad av den Baltiska utställningens styrelse 1923.

Porträttet föreställer excellensen Peter Romanov, vice finansminister, storfinansiär och konstsamlare. Det är ett typiskt exempel på Serovs psykologiskt intressanta porträtt från runt 1900.

Finansministern Sergej Witte

Oljemålning på duk, 1904
188 x 148,3 x 13 cm (inklusive ram)
Signatur: Serov 1904, övh
Deponerad av den Baltiska utställningens styrelse 1923

Serov har avbildat Witte bekvämt sittande i en stol iförd mörk kostym med  St. Alexander Nevskij-orderns röda band tvärs över bröstet och ordernsstjärnan till vänster. Konstnärens bild av statsmannen visar på ett vaket sinne och intellekt.

Hertig Sergej Juljevitj Witte (1849-1915) var en ytterst inflytelserik rysk politiker som var ansvarig för den ryska industrialiseringen och en modernisering av den ryska ekonomin under 1880- och 1890-talen, bland annat med utbyggnaden av den ryska järnvägen. Han hade en tysk-baltisk bakgrund (ursprungligen en holländsk) men var född i Georgien och uppvuxen i Odessa. Han kom att tjäna de två sista ryska tsarerna som bland annat transportminister och finansminister.

Porträttet är målat under en turbulent period där Witte avskedades från sin post som finansminister 1903. Men 1906 blev han utnämnd till ambassadör och sedan kom han att bli Rysslands första premiärminister.

Witte författade Oktobermanifestet 1905, en föregångare till Rysslands första konstitution. Han försökte även hålla Ryssland utanför det första världskriget men misslyckades och dog kort därpå av en hjärntumör. 1921 gavs hans memoarer ut.

I Finland

Oljemålning på duk, utan årtal (ca. 1902)
95,4 x 74 cm
Osignerad
Inköpt 1923 av fru Serov

Serov vistades sommaren 1902 i Finland där han målade ett flertal landskapsbilder. Detta finska landskap är helt nordiskt i sin form men det vilar ändå något omisskännligt ryskt i dess kärva men på samma gång lyriska stämning.

Finland var vid denna tid ett storfurstedöme under det kejserliga Ryssland (1809-1917).  

Senast ändrad: 2017-08-30 16:35