Deposition från Malmö Konstmuseum

Malmö Konstmuseum lånar ut årligen cirka 1800 konstverk från museets stora konstsamling till statliga och kommunala bolag, förvaltningar och institutioner samt privata bolag, efter en särskild prövning. Syftet är att göra fler konstverk tillgängliga än de som kan visas i museets utställningslokaler.

En deposition/långtidslån kan bestå av bildkonst (målningar, teckningar och grafik), skulpturer, möbler och konsthantverksföremål.

Vem får låna och vad kostar det?

Möjligheten att få låna konstverk beror bl a på placeringens och miljöns kombination av offentlighet, representativitet och säkerhet. Depositionen ska vara på minst två år. För depositionen uttages en uppläggningsavg. i samband med ny depostion och därefter en mindre årlig avgift per objekt baserat på föremålets försäkringsvärde.

Hur ansöker man?

Kontakta Malmö Konstmuseum per telefon eller skriftligen vid önskemål om deposition.  Ansökan bör innehålla uppgifter om önskad placering och beskrivning av utrymmets/rummets användning. Ansökan kan även innehålla önskemål om t.ex föremålstyp, storlek och motivkategori — även om museet inte alltid kan möta dessa önskemål.

Hur lång tid tar det?

Av olika skäl, t ex utställningar i museet, typen av föremål, konservatorsåtgärder och transportplanering, kan det ibland dröja flera månader från det att beslut är taget om lån till dess att leverans av föremålet kan ske. Vi strävar alltid efter en så snabb hantering som möjligt av låneärenden och hoppas att du har överseende med eventuella dröjsmål.

Vad händer efter att du har skickat in din ansökan?

När ansökan har kommit in till Malmö Konstmuseum behandlas den och sedan ges besked om lånet. Vid positivt besked får låntagaren preliminärt förslag på föremål via e-post. Överenskommet föremål granskas och åtgärdas eventuellt av museets personal.

Ett formellt beslut om lån fattas vid museets ordinarie månadsmöte.
Föremålet levereras till mottagaren via museets transporttjänst.

Senast ändrad: 2014-10-05 10:53