Från 1500 till nu - stängd för renovering

Malmö Konstmuseums permanenta utställning Från 1500 till nu är stängd för ombyggnation. Utställningen öppnar i slutet av 2019.

Sigrid Hjertén, "Självporträtt i ateljén". Foto: Andreas Nilsson

Malmö Konstmuseums permanenta utställning Från 1500 till nu är en stilhistorisk vandring genom tid och rum som berättar om måleriets och möbelkonstens historia och utveckling.

Från renässansens livsbejakande antika ideal går färden till barockens överdåd och ymnighet. Upplysningstiden med sin rokoko, där möblerna är mjuka och behagliga, följs av klassicismens återkomst. Möbelformerna slutar att bukta, stilen är rak och ren.

Utställningen visar flera av de viktigaste målningarna och föremålen i museets samling, till exempel flera porträtt av rokokokonstnären Alexander Roslin, Carl Fredrik Hills berömda landskap från 1870-talet, ett inträngande självporträtt av Matisseeleven Sigrid Hjertén och dagens unga nordiska konst.

Utställningen förändras periodvis då konstverk presenteras i andra utställningar på konstmuseet eller lånas ut till andra museer.

Utställning från 1500 till nu

Senast ändrad: 2019-04-09 15:14