Kommande utställningar

Migration: Spår i en konstsamling

11 oktober 2019 – 23 februari 2020

Verk av Sonia Delaunay-Terk.

Sonia Delaunay-Terk, Rythme couleur, 1952, gouache på papper

Hur har konstnärer under de senaste 150 åren förhållit sig till migration? Några av svaren får vi genom att söka spåren i Malmö Konstmuseums egen samling. Där hittar vi konstnärer med olika erfarenheter av migration.

En av utgångspunkterna i utställningen är ett händelseförlopp som utspelade sig i Malmö Konstmuseums nuvarande lokaler våren 1945. Med initiativet Vita bussarna kom flyktingar till Malmö från nazisternas koncentrationslägeroch befintliga lokaler blev snabbt fulla. Då bestämde sig museichefen Ernst Fischer för att omvandla museet till en förläggning med hundratals sovplatser. Händelsen skildras av konstnären Sven Xet Erixson. Men även de som levde på museet lämnade teckningar efter sig. Verk på papper skildrar livet i koncentrationslägren med både skräck och vänskap.

I utställningen finns verk från 1800-talet fram till idag av konstnärer som levt eller arbetat i exil, eller som har arbetat med politikoch migration som motiv. Klassiker som Gerard Nordström, Sonia Delaunay-Terk, Peter Weiss och Lotte Lasersteinvisas sida vid sida med bland annat en grupp 1930-talsmålare från Lettland. Utöver det visas flera samtida verk av bland annat Runo Lagomarsino och Sahar el Kahled som på olika sätt kommenterar bilden av migration i en globaliserad värld.

Utställningen är ett samarbete med Tensta Konsthall.
Curatorer: Maria Lind och Cecilia Widenheim 

Senast ändrad: 2019-06-25 12:50