As You See

Fem filmer och installationer av Harun Farocki
23 mars — 5 maj 2013

Harun Farocki är en av Tysklands viktigaste filmskapare inom experimentfilmen. Redan under mitten av 1960-talet började han studera hur rörliga bilder konstrueras och dokumentärfilmen som genre. Farocki (f 1944) har arbetat med teman som konsumtionssamhällets mekanismer, bilden av arbete och krigets teknologier på ett unikt sätt som rönt stora framgångar internationellt såväl inom konstvärlden som inom filmvärlden.

Utställningen kretsar kring Harun Farockis stora installation Workers Leaving the Factory in Eleven Decades från 2006. Med filmhistoriens första 45 sekunder som utgångspunkt bygger Farocki en fascinerande resa genom 1900-talet fram till våra dagar. Det som binder de tolv filmerna samman är den rörliga bildens urmotiv där en grupp av arbetare strömmar ut från fabriken efter en arbetsdag. Farocki följer motivet genom decennierna; från Lumières 1890-tal till Chaplins Moderna tider, Pasolinis Accatone! och von Triers Dancer in the Dark. Men vart är arbetarna på väg? Till barrikaderna och de sociala reformerna? Till fritiden och de väntande familjerna - eller till en framtid utan industri?

Med sitt sätt att studera och återanvända den rörliga bilden skapar Harun Farocki en unik förståelse av vår samtid. Han utgår ofta från redan existerande film från övervakningskameror, dokumentärfilm och film som producerats inom militären, och visar hur kameran blivit en såväl politisk som meningsskapande faktor i det moderna bildsamhället.

I utställningen på Malmö Konstmuseum presenteras ett antal både äldre och nyligen producerade filmer av den legendariske filmskaparen vars verk hittills endast visats vid enstaka tillfällen i Malmö och Köpenhamnsregionen. I As You See från 1986 tar Farocki filmessän ett steg vidare genom att visualisera banden mellan modern teknologi och krigföring. Filminstallationen Parallel (2012) som diskuterar den digitalt producerade bildens sätt att simulera verklighet i dataspelsform visas här för första gången i Sverige.

Utställningen har tillkommit i ett samarbete med Mats Stjernstedt, konstnärlig ledare för Kunstnernes Hus i Oslo och Andre Zivanari, grundare av Point Centre of Contemporary Art i Nicosia samt Harun Farocki Filmproduktion, Berlin/München.

Senast ändrad: 2016-06-21 10:51