Baltiska speglingar

11 oktober 2014–19 april 2015

John Bauer, "Ännu sitter Tuvstarr och ser undrande ner i vattnet" (beskuren), 1913. Foto: Matilda Thulin/Malmö Konstmuseum

Malmö Konstmuseum tar dig med på en resa 100 år tillbaka i tiden till konsthallen på Baltiska utställningen i Malmö 1914. I Baltiska speglingar sätts de unika ryska konstverken från utställningen i dialog med nordisk sekelskifteskonst ur museets samling.

Konsthallen på Baltiska utställningen reste sig som ett tempel på en spegel av vatten en bit ifrån de övriga utställningshallarna i den bortre delen av fälten kring Pildammarna. Här skulle besökaren uppleva kulturella och andliga nöjen tänkte man sig. Den gigantiska konstutställningen bjöd på över 3500 verk i 56 salar, utan tvekan en av de största satsningarna på modern konst i Skandinavien genom tiderna.

1910-talet var en komplex brytningstid där sekelskiftets nationalromantik levde kvar sida vid sida med det moderna genombrottet. Med hjälp av samlare och konsthandlare från München till S:t Petersburg arbetade utställningskommissarien och konstnären Oscar Björck för att varje lands konstliv skulle finnas brett representerat. Således bjöd konstutställningen på allt från det traditionella till det ultramoderna.

Utställningens centrum speglar Konsthallen på Baltiska utställningen 1914. Foto: Andreas Nilsson/Malmö Konstmuseum

Den ryska avdelningen väckte störst uppmärksamhet och nyfikenhet 1914, trots att den var relativt blygsam i storlek i jämförelse med övriga länders utställningar. Med konstnärer som Vassily Kandinsky och Aleksej von Jawlensky upplevdes den ryska konsten som ny och modern, men också främmande och fascinerande.

Malmö Konstmuseum 2014

Hundra år senare, i Baltiska speglingar, samsas de många olika uttryck och spänningar som präglade tiden och konsten kring Baltiska utställningen – från nationalromantiskt skymningsmåleri till expressionismens färgfest, från jugendstilens böljande linjer till kubismens räta vinklar.

Publiken får uppleva runt 200 verk ur museets egen samling, skapade av konstnärer som medverkade i Baltiska utställningen. I utställningen visas främst måleri men även grafik, konsthantverk och möbler i urval. Här kan nämnas Vilhelm Hammershøi, Alexandr Golovin, Sigrid Hjertén, Anders Zorn, Carl Larsson, Isaac Grünewald, Akseli Gallen Kallela och Valentin Serov, men också konstnärer verksamma i södra Sverige som Ellen Trotzig, Ernst Norlind, Ester Almqvist, PA Persson, Ola Larsson, Agnes Wieslander och Anders Jönsson.

Interiörbild av rummet "Mellan tradition och innovation". Foto: Andreas Nilsson/Malmö Konstmuseum

Baltiska utställningen var på många sätt en uppvisning där de olika ländernas industri- och kulturproduktion ställdes mot varandra. När vi idag låter konstnärerna mötas över nationsgränserna framträder istället gemensamma drag och specialintressen, som exempelvis det stora intresset för folkkonst och hantverk, och för det stämningsmättade landskapsmåleriet i nationalromantisk anda. Det visar sig också att många av de finska, ryska och tyska konstnärerna medverkade i tidskriften Konstens värld, grundad av Serge Diaghilew,mannen bakom Ryska baletten.

Omvärlden gör sig påmind

När skotten föll i Sarajevo den 28 juni 1914 blev det upptakten till första världskriget. En dryg månad senare låg två av länderna i Baltiska utställningen – Tyskland och Ryssland – i krig med varandra. Europa stod snart i brand.

Ester Almqvist, "Sågverket decembersol", 1914. Foto: Malmö Konstmuseum

Den 4 oktober stängde konsthallen i Malmö. Riskerna med att returnera de ryska verken med båt över Östersjön bedömdes vara för stora och många av verken lagrades i Malmö. Först 1923 började verken återsändas till de rättmätiga ägarna. Vissa ryska målningar köpte Malmö museum in, en del verk donerades, andra begärdes aldrig tillbaka. På så vis finns en av de största samlingarna av rysk sekelskifteskonst utanför Ryssland just i Malmö. Det är dessa mytomspunna verk som nu ställs ut i Baltiska speglingar.

Utställningens soundtrack

Vill man lyssna in sig på sekelskiftets musikskatt finns en speciellt framtagen spellista i Spotify under utställningen. Här samsas det nordiska sekelskiftets kompositörer Stenhammar, Alfvén och Carl Nielsen med den tyska romanstraditionen representerad av Alma Mahler bland andra. Här kan man lyssna på den suggestiva musik som skapades av Stravinsky med flera i arbetet med Ryska baletten och teatermannen Serge Diaghilew.

Gå till spellistan i Spotify

Det baltiska jubileumsåret

Baltiska speglingar är den tredje av Malmö Konstmuseums satsningar för att uppmärksamma 100-årsjubileet av den Baltiska utställningen. Först ut var utställningarna En egen röst – om kvinnors kamp för rösträtt och mänskligt utrymme och den retrospektiva utställningen med Tora Vega Holmström, Jag längtar till överallt i världen, två projekt som producerades i samarbete med Moderna Museet Malmö sommaren 2014.

Aleksandr Hausch, "Fyrverkeri", ca. 1910. Foto: Johanna Rylander/Malmö Konstmuseum

I samband med höstens utställning lanseras en ny publikation, Baltiska speglingar, om Konstmuseets samling av verk från förra sekelskiftet med utgångspunkt i konstutställningen 1914. Ett rikt bildmaterial varvas med texter av David Jackson, professor vid Leeds University och specialist på ryskt och skandinaviskt sekelskifte, Torsten Gunnarsson, tidigare 1:e intendent på Nationalmuseum, och Martin Sundberg, vikarierande intendent på Malmö Konstmuseum. Boken är formgiven av Malmsten Hellberg och distribueras av Arena förlag i Lund.

Curatorsteamet för Baltiska speglingar är Cecilia Widenheim, Anders Rosdahl och Martin Sundberg.

Filmpresentation av utställningen

Senast ändrad: 2016-03-29 10:03