Barbro Bäckström i dialog med sju stipendiater

Cecilia Edefalk Annika Eriksson Rita Lundqvist Eva Löfdahl Truls Melin Per Wizén Dan Wolgers

F-rummet 15 december 2012 - 10 mars 2013

I utställningen möts några konstverk av Barbro Bäckström och av de sju stipendiater som fram tills idag tagit emot Barbro och Holger Bäckströms stora stipendium.

Konstnärernas förmåga att med enkla medel skapa närvaro kan ses som en sammanbindande länk. Teman som framkommer i utställningen är gestaltning av kropp, rum och upplevelse av tid där det överflödiga reducerats för att framhålla det väsentliga. Men även humor är framträdande i flera av verken - ömsom stillsam eller tragikomisk, ömsom i absurd form. Samtliga verk ingår i Malmö Konstmuseums samling.

Det är nu tretton år sedan stipendiet delades ut för första gången till Eva Löfdahl som då fick 350.000 kr, vilket gjorde konststipendiet till ett av de allra största i Europa. Beloppet har varierat under åren beroende på avkastningen av fonderna. Mottagarna av stipendiet innehar alla en betydelsefull position inom det svenska konstlivet. Stipendiet kan inte sökas utan delas ut av en stipendiekommitté. Nästa gång stipendiet delas ut blir under vintern 2013-14.

Barbro Bäckström (1939-1990) var en av våra mest begåvade skulptörer med sina unika nätreliefer, och hennes man Holger (1939 - 1997) gjorde ett pionjärarbete inom datakonsten tillsammans med Bo Ljungberg (Beck & Jung). Stipendiet var en del i den generösa donation som Malmö Konstmuseum fick 1998 efter paret Bäckströms bortgång.

Senast ändrad: 2016-06-21 10:49