Carl Kylberg – med färgen bortom ytan

25 februari–21 maj 2017

Carl Kylberg, Väntan. u å, Statens Museum for Kunst © SMK foto

Under våren 2017 visar Malmö Konstmuseum en stor utställning med Carl Kylberg (1878­­­–1952) – en av förgrundsgestalterna inom den svenska 1900-talskonsten. Karakteristiskt för Kylberg är det outtröttliga experimenterandet med färg kombinerat med ett andligt sökande och en strävan att nå bortom både målardukens och existensens yta. Med sina färgstarka och upplösta landskap och figurscener har han fängslat konstpubliken i Sverige under decennier, men hans verk har också utmanat och skapat debatt. Utställningen lyfter fram de hetsiga kontroverser som ägde rum på 1930-talet när ett inköp av hans verk till Nationalmuseum stoppades av den svenska regeringen. Den moderna konstens nya former och uttryck väckte starka känslor.

Innan Kylberg slog in på målarbanan studerade han arkitektur i sekelskiftets Berlin, där han kom i kontakt med den nya tidens litteratur, konst och filosofi. Konstnären hade starka band till södra Sverige och Öresundsregionen; ett tema som också blir belyst i utställningen. När Malmö Museum öppnade sina nya lokaler på Slottsholmen 1937 donerade Kylberg tre verk till Malmös konstsamling. Han tillbringade mycket tid i Skåne, men framförallt blev trakterna kring Helsingör hans hem och arbetsplats under många år. Kylberg fick tidigt en plats i det danska konstlivet. Hans verk köptes in av Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, han hade ett antal utställningar och blev hedersledamot i den danska Konstakademien. Via sina kontakter på andra sidan sundet fick Carl Kylberg nära inblick i den tyska ockupationen och påverkades starkt av andra världskrigets fasor. Det var i Danmark som Kylberg kom att fördjupa den dialog mellan omvärld och inre verklighet som präglat hela hans konstnärskap.

Carl Kylberg – med färgen bortom ytan är en vidareutveckling av den utställning som visades på Thielska Galleriet i Stockholm sommaren 2016. Utställningen tar fram bredden i Kylbergs konstnärskap; från de tidiga målningarna och skämtteckningarna från 1910-talet, via 20-talets barnböcker och färgintensiva målningar, till de mer välkända verken från 30- och 40-talen. Utställningen omfattar omkring femtio målningar och ett stort antal verk på papper och är den största presentationen av Kylbergs konstnärskap i södra Sverige sedan den stora mönstringen på Malmö Konsthall 1977.

I samband med utställningen ger Malmö Konstmuseum även ut en katalog om Carl Kylberg, med texter av Viveca Lindenstrand och Patrik Steorn, samt ett efterord av Cecilia Widenheim. Katalogen är en uppdaterad version av den publikation som producerades av Thielska Galleriet i somras.

Curatorer: Viveca Lindenstrand och Patrik Steorn (chef Thielska Galleriet, Stockholm)

Bild startsida: Carl Kylberg, Himmel och hav (detalj), odaterad.

Audioguide Carl Kylberg – med färgen bortom ytan

Följ med på en inspelad guidning genom utställningens olika rum, med Viveca Lindenstrand och Patrik Steorn (chef Thielska Galleriet, Stockholm).

Rum 1 – Om självporträtt
Rum 2 – Om färgens frigörelse
Rum 3 – Om censur
Rum 4 – Om sagor och satir
Rum 5 – Om andlighet

I samband med utställningen Carl Kylberg – med färgen bortom ytan arrangeras en föreläsningsserie samt tre temavisningar, med varierade tema knutna till utställningen:

Lördag 18 mars 13.00
Carl Kylberg, kolorism och konstpolitik

Samtal mellan Patrik Steorn (museichef och intendent, Thielska Galleriet) och Annelie Tuveros (intendent, Mjellby Konstmuseum)

Lördag 29 april 13.00
Satirens roll i konsten och samhället

Samtal mellan Carina Milde (intendent, Arbetets museum/EWK-museet – Centrum för politisk illustrationskonst) och Helena Lindholm (satirtecknare och illustratör)

Lördag 6 maj 13.00
Myter och mysterier – om andlighet i konsten

Samtal mellan Per Johansson (idéhistoriker och lektor i humanekologi, Lunds universitet) och Eric Schüldt (författare och kulturjournalist)


Temavisningar:
Söndag 5 mars 13.00: Självporträtt som motiv
Söndag 2 april 13.00: Satir och censur i tidens anda
Söndag 23 april 13:00 Inre och yttre resor


Senast ändrad: 2017-05-22 09:51