Den nordiska modellen®

En utställning om samlande, inköp och donationer

Den nordiska modellen® handlar om Malmö Konstmuseums samling, dess historia och framtid. Utställningen är en första etapp i ett längre arbete som undersöker hur samlingen blivit till och hur den kan utvecklas i dialog med konsten av idag. De utställda verken är hämtade ur museets samling och visas tillsammans med tre projekt skapade unikt för projektet.

Titeln Den nordiska modellen® anspelar på Malmö Konstmuseums nordiska profil, men utställningen resonerar också kring hur begreppet Norden används idag. 2011 registrerades Den Nordiska Modellen som varumärke, och "det nordiska" kopplas allt mindre samman med en geografisk plats utan används ofta som en ekonomisk och politisk enhet eller modell. Har Norden blivit ett varumärke som marknadsförs i en global ekonomi?

De konstverk som visas i utställningen belyser teman som välfärdsstat, konsensuskultur, nordisk kolonialism och alternativa samhällsmodeller, men berör också de komplexa frågor som föreställningen om en nationell identitet för med sig. Därutöver presenteras verk som kommenterar konstinstitutionens roll och hur man som konstnär skrivs in i och förhåller sig till konsthistorien.

I samband med Den nordiska modellen® har samlingen utökats med ett antal verk av bland andra Pia Arke, Ewa Einhorn och Jeuno JE Kim, Goldin+Senneby, Jane Jin Kaisen, Olivia Plender och Meriç Algün Ringborg. Vi har dessutom bjudit in Sidsel Meineche Hansen, Marianne Heier och Olof Olsson att skapa nya projekt som på olika sätt diskuterar museet som plats, och visar på vägar som samlingen skulle kunna ta i framtiden. 

Curatorer:
Kim Einarsson, Stine Hebert och Cecilia Widenheim

Utställningsarkitekt:
Matts Leiderstam

Medverkande konstnärer:
Pia Arke, Kajsa Dahlberg, Ewa Einhorn och Jeuno JE Kim, Annika Eriksson, Goldin + Senneby, Sidsel Meineche Hansen, Marianne Heier, Bo Hultén, Sture Johannesson, Jane Jin Kaisen, Joachim Koester, Runo Lagomarsino, J O Mallander, Olof Olsson, Olivia Plender, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Meriç Algün Ringborg, Vassil Simittchiev, Superflex, Magnus Thierfelder, Unnar Örn

Program:
3 maj kl. 18-21 Vernissage
3 maj kl. 19.30 Performance av Goldin + Senneby
4 maj kl. 15  Performance av Olof Olsson - The Nordic Sound  
25 maj kl. 15  Performance av Olof Olsson - The Nordic Sound
16 augusti kl. 21.30 Finissage med performance av Marianne Heier - Supernova

Utställningen är en del av Malmö Nordic 2013 och pågår 3 maj - 18 augusti 2013.

Senast ändrad: 2016-06-21 10:48