Kriget med mig själv

4 februari – 12 mars 2017 F-rummet, Malmö Konstmuseum

Nathalie Djurberg, The Mad Tea party, 2004

Hur kan vi se med nya ögon på Malmö Konstmuseums samling? I ett samarbete med Malmö Konstverkstad har konstmuseet upplåtit samlingen till 17 deltagare som arbetat fram utställningen Kriget med mig själv. En utställning som berör ständigt aktuella ämnen som depression, ångest och känslan av att inte passa in. I utställningen visas verk av konstnärer som Elin Behrens, Nathalie Djurberg, Sirous Namazi, Leif Holmstrand, Vassil Simittchiev, Annika von Hausswolff m fl.

Deltagarna beskriver utställningen så här:

"Utställningen handlar om hur krig idag inte bara handlar om faktiska bomber utan också kriget i och med oss själva. Vi krigar för att överleva. Vi krigar för att få plats. Vi krigar för att förstå.

I utställningen Kriget med mig själv har vi valt verk som behandlar ämnen som ångest, depression, om att inte passa in, missbruk och att kämpa i sin vardag. Målet är att genom verken få personer att förstå hur ångest och andra faktorer påverkar individers vardag, vad som orsakar denna ångest och hur svårt det kan vara att bli av med våra demoner.

Depression och ångest är inte något man berättar om hur som helst. Det är demoner vi försöker kväva inom oss och som drar oss tillbaka till ruta ett när vi väl börjar tro att det är över. Det finns inget botemedel mot detta. Allting sitter inom oss, i våra hjärnor och vi måste försöka hitta en balans mellan vardagen och depressionen för att inte låta demonerna ta över oss helt."

Utställningen är en del av kursen Malmö Konstverkstad som drivs i samarbete mellan Folkrörelsernas Konstfrämjande, Malmö Folkhögskola och Malmö Konstmuseum. I kursen får deltagarna insikt i hur en konstsamling fungerar i mötet med museets intendenter och andra yrkesgrupper.

– Tanken är att deltagarna ska få en förståelse för konsten och konstvärlden, alltså det sammanhang som konst görs och visas i, och dessutom en chans att uttrycka något de vill få sagt med bland annat konstutställningen som verktyg, säger kursledare Lisa Nyberg.

Kursen är en del av allmän linje på Malmö Folkhögskola och genomförs i samarbete med Konströrelsernas Konstfrämjande, inom ramen för utbildningen Malmö Konstverkstad.

Senast ändrad: 2017-01-30 08:47