Max Walter Svanberg – Mellan dröm och verklighet

I år är det hundra år sedan Malmökonstnären Max Walter Svanberg föddes vilket ger anledning till att presentera Svanbergs konstnärskap i dess helhet. Hans bildvärld, unik och udda i svenskt konstliv, uppmärksammas internationellt under 1950- och 1960-talen; ett öde eller lycka få svenska konstnärer förunnat.

I Svanbergs konst dras verklighetens stora tunga teaterdraperi undan och betraktarna bjuds in i en värld, skild från den yttre, från det vardagliga och påtagligt realistiska. Svanberg blottlägger en inre scen där realismens förvandling står i total kontrast och konfrontation till det invanda och traditionella. Drömvisionerna sliter sig loss ifrån sina bojor och tillåts röra sig i all sin frihet. Med poesins och skönhetens hjälp vill han berätta om den utvidgade världen som finns inom människan, om hennes känsloliv, sexualitet och drift.

Vid hans sida från 1930-talet fram till ett par år före sin död finns hans hustru Gunni. De gifter sig 1940. Hjälp och tröst erbjuds i en komplicerad värld; han nekas tillträde till Konstakademin 1931, drabbas av polio 1934. "Mina armar äro förlamade, så när som på min högra hand och underarm ....", skriver han i ett brev till konstnären Otte Sköld 1935.

Surrealismen utmanar. Den är våldsam och grotesk och vill chockera betraktaren. Svanberg utnyttjar surrealismen och vill skapa ett möte mellan betraktaren och verken, som påverkar och ger möjligheter till upplevelser av en ny verklighet.

Den direkta chocken, surrealismens mål, är Svanbergs under 1930-talet och början av 1940-talet, men med konstnärskollegor såsom CO Hultén, Anders Österlin och Gösta Kriland rör sig Svanberg mot imaginismen. Ur de franska orden image (bild) och imagination (fantasi) skapas begreppet imaginism. I slutet av 1940-talet skriver Svanberg en lång text — en "deklaration" — om hur han ser på begreppet imaginism. Några få lösryckta rader ur den långa texten kan förhoppningsvis klargöra. 

"Imaginismen kan inte fållas in i den allmänna beteckningen surrealism och det är inte surrealism som är det egentliga upphovet till imaginism utan detta är istället det personliga släktskapet med all visionärt besatt konst ... att få skapa ur den egna fantasins rika överraskningsvärld utan förnekelse ... den direkta chockverkan, som ju är surrealismens främsta vapen, tror jag ej mer på ... Imaginismen väcker genom skönhetssinnets engagemang i bilden betraktarens fantasi... Konsten har fått förmåga att med sitt mångtydbara och progressiva överraskningsväsen aktivt gripa in och förlösa betraktarens fantasi."

Max Walter arbetar med måleri, collage, grafik, teckningar och illustrationer. Han får även uppdraget att göra scenografi och kostym till Dramatens uppsättning av Molières Misantropen 1970.  Hans utställningar lockar till sig gång på gång en rekordpublik. Max Walter Svanberg dog 1994.

Malmö Konstmuseums samling med verk av Max Walter Svanberg har byggts upp genom generösa donationer av konstnären 1984 och Max Walter Svanberg-sällskapet samt genom extra inköpsanslag från Malmö stad.

Senast ändrad: 2017-09-27 12:05