Museet/The Museum/المتحف

Utställningen Museet/The Museum/المتحف manifesterar slutpunkten för ett samarbete mellan Konsthögskolan i Malmö och Malmö Konstmuseum. Elva studenter har under läsåret 2016–17 genomgått en gestaltande såväl som teoretisk kurs som behandlat konstmuseet som kontext. Museets historia och ideologiska bakgrund, samt museet som ramverk för konstnärliga interventioner, är några av de områden som studerats närmare. 

Varje deltagare har under kursen utvecklat projekt som växt fram i förhållande till Malmö Konstmuseums rum, samling, arkiv och forskning – i flera fall i nära samarbete med de som arbetar på museet. Ett par av konststudenterna har speciellt intresserat sig för utställningen Från 1500 till nu; hur denna permanenta presentation av konst- och stilhistorien växte fram och hur den sedan 1970-talet har förändrats. Museets databas, klassifikationssystem, relation till konstmarknaden och historier från institutionens liv bakom kulisserna är exempel på andra utgångspunkter. Några har valt att förhålla sig till specifika verk i samlingen, medan andra har undersökt museets utställningsarkitektur och olika egenskaper kopplade till museet som plats. Utställningen visas i F-rummet men gör också anspråk på andra rum på samma våningsplan: trapphallen, utställningen Från 1500 till nu och Skovgaardsalen. 

Ledare för kursen och utställningens curatorer är Matts Leiderstam, professor Konsthögskolan i Malmö, och Cecilia Widenheim, chef Malmö Konstmuseum i samarbete med Anna Granqvist, intendent. 

Medverkande:
Sebastião Borges
Axel Burendahl
Daniel Fleur
Martine Flor 
Johanne Hestvold
Maxime Hourani
Eli Maria Lundgaard
Emil Palmsköld
Joakim Sandqvist
Rasmus R Streith
Øystein Sølberg

Sebastião Borges medverkan har genomförts med stöd av Calouste Gulbenkian Foundation.

Senast ändrad: 2017-05-02 09:02