Rainbow in the Dark

Om trons glädje och plågor
17 oktober 2015–17 januari 2016

.

Jumana Manna & Sille Storihle, "The Goodness Regime", 2013 © Jumana Manna & Sille Storihle

Rainbow in the Dark - om trons glädje och plågor är en utställning om konst, religiösa riter, andlighet och tro som undersöker hur lockelsen från religion, mystik och det irrationella bortom modernitetens horisont behandlas i konsten idag. Utställningen visar såväl måleri som fotografi, video, skulptur och installationer, och utforskar hur samtidskonsten ifrågasätter motsättningen mellan religiösa och sekulariserade samhällen.

Allmänna visningar av Rainbow in the Dark

Söndag kl. 13 och onsdagar kl. 14
Visningen är cirka 45 minuter lång.

Utställningskatalog (pdf, 3.1 MB) (pdf)

Slavs and Tatars, ”Mother Tongues and Father Throats”, 2012 © Slavs and Tatars. Foto: Bernard Kahrmann

Begreppet post-sekularism har använts för att beskriva det som många upplever som religionens återkomst. Inte minst i det europeiska politiska medvetandet försöker man hantera trosfrågornas allt större plats i den offentliga debatten. Att globala konflikter alltmer uppfattas som religionsstrider påverkar även det allmänna medvetandet.

Senmodernismen och samtidskonsten brukar betraktas som en bastion för sekulära eller icke-religiösa värderingar. Under 1900-talet har publiken fått stifta bekantskap med nya medier och konstformer tätt sammankopplade med tekniska framsteg, sekularisering och olika former av individualism. De idéer som inspirerat den moderna konsten kommer främst från modern filosofi, progressiv politik, psykologi och populärkultur - inte från religion eller teologi. Men religionens återkomst från periferin till det kulturella och politiska medvetandets huvudfåra – gäller också bildkonsten.

Wael Shawky, "Cabaret Crusades: The Horror Show File", 2010, stillbild video

Rainbow in the Dark vill ifrågasätta det länge grundmurade motsatsförhållandet mellan religiösa och sekulära samhällen och samtidigt med hjälp av samtida konstverk analysera modernismens uppfattning av mystik, tro och religiösa riter. Några konstnärer har intresserat sig för hur religiösa normer inverkar på samhället. Andra uppmärksammar likheterna mellan religion och konst som institutionaliserade trossystem. Vissa konstverk tar avstamp i olika former av religiösa riter, här iscensatta som sekulära performanceverk, eller förstärkta med hjälp av olika konstnärliga metoder.

Lene Adler Petersen & Bjørn Nørgaard, "The Female Christ II, The Expulsion from the Temple", 1969

Utställningen är en uppföljare till ett projekt som presenterades på SALT Galata i Istanbul och som var resultatet av ett försök att titta närmare på trosfrågor och samhällspolitik i Turkiet. I projektet på Malmö Konstmuseum får den sekulariserade svenska kontexten bilda ramverk för en ny konstellation verk mot bakgrund av de dagsaktuella utmaningarna kopplade till religiösa och etniska konflikter.

Utställningen har möjliggjorts tack vare generösa lån från Museum of Modern Art i Warszawa, Van Abbemuseum i Eindhoven, Studio Filmowe Indeks i Łódź och Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, samt med stöd från Polska institutet i Stockholm.

Curatorer: Galit Eilat och Sebastian Cichocki

Medverkande konstnärer

Juan Pérez Agirregoikoa, Tamar Guimarães & Kasper Akhøj, Mirosław Bałka, Yael Bartana, Magnus Bärtås, Carl Johan Erikson, Etcetera, Michael Kessus Gedalyovich, Nilbar Güreş, Michal Heiman, Jonathan Horowitz, Hristina Ivanoska & Yane Calovski, Gülsün Karamustafa, Köken Ergun, Paweł Kwiek, Honorata Martin, Jumana Manna & Sille Storihle, Virginia de Medeiros, Teresa Murak, Nira Pereg, Lene Adler Petersen & Bjørn Nørgaard, Wael Shawky, Slavs and Tatars, Zbigniew Warpechowski, Nahum Zenil och Artur Żmijewski.

Etcetera, "Infierna Financiero" (Financial Hell). Detalj från Petition to Pope Francis for the Final Abolition of Hell, 2014–15 © Etcetera

Information om curatorerna

Galit Eilat är verksam som skribent och curator. Hon var med och grundade The Israeli Center for Digital Art i Holon. Hon är också en av personerna bakom Maarav — ett konst- och kulturmagasin på nätet – och research curator på the Van Abbemuseum i Eindhoven. Hennes projekt kretsar ofta kring teman som aktivism, den geopolitiska situationen i Mellanöstern,  och ”the political imagination in art”. Några av de utställningar hon curerat och samproducerat är  31:a São Paulo biennalen, 2014; Yael Bartana (... and Europe will Be Stunned); Polens paviljong på 54:e Venedigbiennalen (... and Europe will Be Stunned, tillsammans med Sebastian Cichocki); Akram Zaatari, This Day, Mala Galleria, Moderna Galleria Ljubljana, 2011; Politics of Collection, Collection of Politics, Van Abbemuseum, Eindhoven, 2010; Sean Snyder, The Real War, The Israeli Center for Digital Art, Holon. 2010; Evil to the Core, The Israeli Center for Digital Art, Holon, 2009–2010.


Sebastian Cichocki bor och arbetar i Warszawa och är chefsintendent på Museum of Modern Art i Warszawa. Bland hans utställningar han curerat och samproducerat märks de polska paviljongerna i Venedig på den 52:a (Monika Sosnowska) och 54:e Yael Bartana (... and Europe will Be Stunned, med Galit Eilat som co-curator), Procedures for the Head, Kunsthalle Bratislava, 2015;  New National Art, Museum of Modern Art in Warsaw, 2012; Early Years, KW Institute for Contemporary Art, Berlin, 2010;  Raqs Media Collective, The Capital of Accumulation, Museum of Modern Art in Warsaw, 2010. Cichocki har varit chef för skulpturparken i Bródno, ett program för konst i offentlig miljö som startade 2009 med konstnären Paweł Althamer. Cichocki har även curerat utställningar i form av romaner, radiopjäser, anti-produktionistiska residencyprogram, operalibretton och buktalarföreställningar.

Senast ändrad: 2016-12-07 11:27