Ropen skalla – konsten åt alla!

Upptäck Malmö Konstmuseums samling 1960–1980
13 februari–15 maj

Popkonst, diskbänksrealism, grafik, optiska illusioner och feministiska slagord blandas när verk ur konstmuseets egen samling från 1960- och 70-talen ställs ut.

Allmänna visningar

Onsdagar kl. 14 och söndagar kl. 13

Samling trapphallen, våning 3.


Temavisningar

Söndag 28 februari 13.00 |Konsten som politiskt vapen

Söndag 20 mars 13.00 | Kropp mot maskin

Söndag 17 april 13.00 | Krig och konflikt

Söndag 8 maj 13.00 | Konsten åt alla!

Peter Tillberg, "Rosen och de döda", grafik, 1969. Foto: Matilda Thulin

Säg mig hur du ser på åren kring 1968 och jag ska berätta vem du är. Tiden från 60-talets mitt till 70-talets slut är en omstridd tid, en tid då ideologier prövades och debatterades i skuggan av ett kallt krig. Den internationella storpolitiken vällde in i västvärldens vardagsrum via tv-apparaterna. Här hemma hördes Ropen skalla – daghem åt alla. Det personliga är politiskt. Vita spelar boll – de svarta spelar ingen roll. Epokens mer eller mindre övertygande slagord har blivit klassiker.

Inom konsten föddes samtidigt nya motiv, och framförallt började en rad nya uttryck och tekniker dyka upp i konstnärernas verktygslådor. Några konstnärer började jobba med film och ljud. Nu myntades begrepp som performance och happening och många sökte nya distributionsvägar. Varför bara förlita sig på gallerier och museer när man kan tillverka affischer, trycka grafik och göra fanzines i stor skala?

.

Moki Cherry, textilverk "Utan titel", 1980–81. Foto: Nelly Hercberg

Många vittnar om att det estetiska systemet skakades i sina grundvalar. Vad är egentligen en bild? Hur förhåller sig konsten till det som vi brukar kalla verkligheten, och till politiken? Var börjar och slutar ett konstverk? Starka röster höjdes för kvinnors rätt att uttrycka sig. Men kan vi, vill vi, törs vi? Ja - vi kan, vi vill, vi törs! Samtidigt pågick den ständiga undersökningen av färgens och formens inneboende mysterier.

Merete Herrström, "Försedd med bländskydd", 1970. Foto: Matilda Thulin

Malmö Konstmuseums samling är en guldgruva i sammanhanget. Här döljer sig ett unikt sydsvenskt perspektiv på en tid som ofta skildrats av röster från Stockholms- eller Göteborgsscenen. Materialet spänner över en rad olika tekniker – från måleri, grafik, textil och skulptur till objekt och installationer. För att skapa sammanhang och förstärka vissa teman och berättelser visas samlingen tillsammans med ett urval filmer.

Karakteristiskt för Malmösamlingen är att man köpt in konstverk samma år som verken kommit till, eller året efter. Museet har alltså varit mycket aktivt i det aktuella konstlivet, och satsat på den nya konsten. Inte bara på säkra kort eller nödvändigtvis stora namn. Det visar sig också att många verk sällan, eller aldrig, visats efter det att de köpts in.

Gerhard Nordström, "De antimilitäriska planscherna", installation, 1966–68

Man kan konstatera att närvaron av Målarskolan och Grafikskolan Forum tillsammans med ett antal lokala gallerier har spelat en nyckelroll för hur museets samling utvecklats. Tydligt är också att inköpen av kvinnor inte alls står i paritet med inköpen av manliga konstnärer. Detta är naturligtvis en stor utmaning för museets fortsatta arbete.

Ola Billgren, "Interiör (med brodern)", 1971–72. Foto: Johanna Rylander

Den senaste tiden har konstmuseet en gång per år fördjupat sig i någon del av den stora samlingen. 2013 fick samlingen av nordisk samtidskonst fylla Malmö Konsthall. Året efter lyftes de ryska och nordiska konstnärer som visades på Baltiska utställningen 1914 i Malmö fram. Under 2015 uppmärksammades krigsslutet 1945 och de polska konstnärer som kom med de vita bussarna från koncentrationslägren till Malmö.

Med utställningen Ropen skalla - konsten åt alla! tittar konstmuseet närmare på samlingen 1960–1980, en tidsperiod som fortsätter att inspirera och göra stora avtryck på en ny generation av bildkonstnärer, musiker, författare och andra kulturarbetare. Med konstnärer som Marie-Louise Ekman, Ola Billgren, Gerhard Nordström, Moki Cherry, Jörgen Nash, Birgitta Liljebladh, Ann-Charlotte Johannesson och Sture Johannesson.

Medverkande konstnärer

Mette Aarre, Torsten Andersson, Lisa Andrén, Gert Aspelin, Beck & Ljung, Karin Bengtsson, Ola Billgren, Svea Bjurling, Ulla Buhre, Barbro Bäckström, Bengt Böckman, Christina Campbell, Moki Cherry, Lena Cronqvist, Peter Dahl, Siri Derkert, Erik Dietman, Margareta Drougge, Sten Dunér,Inger Ekdahl, Marie-Louise Ekman, Thea Ekström, Elis Eriksson, Öyvind Fahlström, Jörgen Fogelquist, Roj Friberg, Allan Friis, Karin Frostenson, Carl Johan de Geer, Kai Glans, Gun Gordillo, Lennart Hall, Lillemor Rudolf Hall, Merete Herrström, Nobu Ota Hilding, Lars Hillersberg, Bengt Hillgrund, Bo Hultén, C O Hultén, Charlotte Johannesson, Sture Johannesson, Asger Jorn, Leif Kander, Brita af Klercker, Sophie de Knoop, Tom Krøjer, Eric Lennarth, Sivert Lindblom, Bertil Ljungberg, Sven Ljungberg, LG Lundberg, Carl Magnus, Mariana Manner, Kaisa Melanton, Stig Morin, Jørgen Nash, Gunvor Nelson, Birgitta Nelson-Clauss, Nils Ingvar Nilsson, Anita Nilsson, Bert Johnny Nilsson, Ditte Nilsson, Tore Nilsson, Gerhard Nordström, Helmtrud Nyström, Britt-Ingrid Persson, Heimrad Prem, Ulf Rahmberg, Leo Reis, Margareta Renberg, Carl Fredrik Reuterswärd, Vassil Simittchiev, Anna Sjödahl, Anna Lena Sondell, Lena Svedberg, Bertil Herlow Svensson, Uno Svensson, Rune Säll, Christer Themptander, Jens Jørgen Thorsen, Peter Tillberg, Ulf Trotzig, Bertil Warnolf, Hans Wigert, Ulla Wiggen, John Wipp, Jacques Zadig, Petter Zennström, Lis Zwick, Anders Åberg, och Richard Årlin.

Senast ändrad: 2016-03-01 11:56