Runo Lagomarsino

9 december 2014–25 januari 2015

Runo Lagomarsino, "There is always a day away", 2011

2014 års mottagare av Barbro & Holger Bäckströms stipendium är Runo Lagomarsino. I samband med stipendieutdelningen öppnar Malmö Konstmuseum en utställning med konstnären.

Runo Lagomarsino arbetar med installationer, objekt och film. Hans sätt att rikta ljuset på maktförhållanden öppnar för nya berättelser om vår egen tid. Flera av hans verk undersöker hur bilden av Europas ”upptäckt av den nya världen” och kolonisationen blivit en del av historieskrivningen, och resonerar kring hur detta arv förvaltats och reproducerats globalt i modern tid.

Verket "There is always a day away" (2011) består av en rad föremål som ligger uppradade på en lång hylla. Så här har man presenterat värdefulla föremål sedan de stora museerna växte fram i 1800-talets europeiska huvudstäder. Många av föremålen är hämtade ur konsumtionsvärldens cirkulationssystem där värdegrund och marknadsföringsmönster smälter samman. På olika sätt anknyter objekten till resande och påminner om hur starkt idén om erövring och tron på utveckling präglat det moderna kultur- och samhällslivet.

Ett tema som anknyter till Latinamerikas historia är guldet och dess symboliska roll inom såväl ekonomi som kultur. "Violent Objects" (2014) består av en rad förgyllda rätvinkliga identiska moduler som placerats i olika konstellationer. Sett från ovan påminner det om en modell över en antik palatsstruktur eller någon annan form av rekonstruerad forntida arkitektur.

I videon "Hope and fear" (The geometry of the alchemist, 2014) spelar den självframkallande bilden (polaroid) huvudrollen i en betraktelse över begrepp som förvandling och utveckling. Tanken går osökt till de kemiska processer som länge var grunden i all reproduktion av bilder, och till den dröm om att kunna skapa guld med alkemins hjälp som kantat mänsklighetens historia. Långsamt framkallas polaroidbilden och den gyllene geometriska formen framträder.

"Blind spots" (2014) är en del i en serie verk som kretsar kring de stora tempel över kunskap och bildning som byggdes i form av museer i Europa under den koloniala perioden. Under en vistelse i Berlin besökte Runo Lagomarsino kvarteret Museumsinsel där de stora tyska antiksamlingarna finns samlade. Sviten av diabilder kan liknas vid ett porträtt av Pergamonmuseet skapat av byggnadens olika ljuskällor. Lamporna framstår som tysta vittnen till det upplysningsprojekt och de arkeologiska fynd som blivit helt centrala för Nordeuropas självbild. Samtidigt utgör de trasiga lamporna en krass bild av kulturinstitutionens vardag. 

Fakta

Runo Lagomarsino föddes 1977 i Lund och bor och verkar numera i Sao Paolo och Malmö. Han har studerat vid Akademin Valand i Göteborg och Konsthögskolan i Malmö, samt deltagit i Whitney Independent Study Program i New York. De senaste åren har Runo Lagomarsino bland annat ställt ut på Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (Really Useful Knowledge, 2014), Guggenheim Museum, New York (Under the Same Sun, 2014), och The 30th São Paulo Biennial, São Paulo (The Imminence of Poetics, 2012).

Senast ändrad: 2016-06-21 10:45