Samhällsmaskinen – seminarium

I januari 2017 hölls seminariet: Samhällsmaskinen – om industriålderns effekter och konstnären som historieskrivare. Seminariet tog som utgångspunkt och fördjupade några av de frågeställningar som lyftes fram i utställningen Samhällsmaskinen – industriåldern ur konstens perspektiv.

Problem att visa filmerna? Använd webbläsaren Chrome.

Pass 1: Den industriella människan och kulturen

Industriåldern innebar en ökad välfärd i Sverige, men också en tilltagande exploatering av människan och naturen. Vad blev konsekvenserna av den effektivisering och rationalisering som karaktäriserade industrisamhället? Hur förhåller vi oss idag till tankar om alltings mätbarhet, en ständigt ökande produktion och konsumtion, och den eskalerande urbaniseringen? Samtidigt som vi sägs ha lämnat det klassiska industrisamhället bakom oss är vi på väg in i en fjärde industriell revolution där digitala, biologiska och fysiska världar smälter samman. Vad kan vi lära oss inför framtiden av den stora omvandling som samhället nyss genomgick? Vad är möjligheterna och riskerna med framtidens teknologi och hur påverkar den vår syn på oss själva, samhället och miljön?

Lisa Rosendahl

Lisa Rosendahl, curator och skribent från Malmö bosatt i Berlin
Lisa Rosendahl, curator för Samhällsmaskinen – Industriåldern ur konstens perspektiv, berättar om bakgrunden till utställningen och öppnar upp för seminariets tematiker.

Karim Jebari

"Human Enhancement och den fjärde industriella revolutionen"
Karim Jebari, forskare Institutet för Framtidsstudier 
Ekonomer brukar avfärda frågan om teknologidriven arbetslöshet, då tidigare teknologiska revolutioner inte frambringat någon sådan. Men klarar vi av de arbetsuppgifter som efterfrågas idag?

Nina Björk

"Kapitalism, tröjor och pengar”
Nina Björk, författare och kulturskribent, doktor i litteraturvetenskap.
Med industrisamhället händer någonting oerhört i mänsklighetens historia: vi börjar förstöra förutsättningarna för mänskligt liv på jorden. Om varor och varors konsekvenser.

Samtal pass 1

Samtal - pass 1:
"Våra kroppar och samhällskroppen: om mätandets kultur och arvet efter industrisamhället"
Modererat av Fredrik Pålsson, journalist och radioproducent.

Utgår ifrån sin serie ”Människans Mått” som sändes i P1 ch betraktar hur vi människor fungerar mer och mer som maskiner.

Detta klipp avslutas med en paneldiskussion mellan Lisa Rosendahl, Karim Jebari, Nina Björk moderat av Fredrik Pålsson.

Pass 2: Konsten som alternativ historieskrivning och kulturarvet under och efter industrialismen

OBS! Pass 2 genomförs på engelska
Museerna spelade en central roll i bearbetningen och förståelsen av industriålderns framväxt. Många av dagens kulturarvsinstitutioner bildades i slutet av 1800-talet för att bevara bondekulturen som då trängdes undan. Vad finns det för behov idag av att bearbeta vår gemensamma historia och hur kommer dessa till uttryck? Behövs nya typer av institutioner, och vad kan konstens och konstnärens roll vara i den samtida historieskrivningen? De senaste decennierna har sett ett ökat intresse från konstnärer att arbeta med historiska händelser, samlingar och arkiv, vilket också blir tydligt i utställningen Samhällsmaskinen. Detta öppnar å ena sidan för nya läsningar och perspektiv, men väcker också en rad följdfrågor, inte minst med tanke på konstfältets egna normer och begränsningar. Bidrar konsten till att rösterna i offentligheten mångfaldigas, eller tvärtom? På vilket sätt påverkar rådande estetiska normer vad och vem som synliggörs?    

Meira Ahmemulic

"Becoming an artist" (på engelska)
Meira Ahmemulic, konstnär, Göteborg 

En personlig betraktelse över den svenska konstscenens exkludering. I utställningen Samhällsmaskinen visar hon verket Foreign Land.

Johan Redin

Johan Redin,filosof och forskare Södertörns högskola
(På engelska) Presentationen tar avstamp i samhällets jordanvändning och hur  den industriella revolutionen sammanfaller med uppfinnandet av kulturarvsindustrin, fixeringen vid bevarandet och institutionaliseringen av minnet.

Kalle Brolin

Kalle Brolin, konstnär, Malmö
(På engelska) Berättar om arbetet bakom verket Jag är Skåne – Förbindelser mellan skånska kålgruvor och sockerindustrin. Om subjektiv gestaltning och biografi genom arkivmaterial, berättelser inskrivna i landskap, samt juridisk korrespondens.

Temi Odumosu

“On Floating Cartographies: Art for the cities within” (på engelska)
Temi Odumosu konsthistoriker Living Archives, Malmö Universitet
Utforskar de-koloniala konstmetoder, som syftar till att överbrygga fasta strukturer av identitet, plats, nation och arbete.

Samtal pass 2

Samtal - pass 2: 
Modererat av Lisa Rosendahl

Avlutade samtal mellan Meira Ahmemulic, Kalle Brolin, Johan Redin och Temi Odumosu.

Seminariet genomfördes med stöd av ABF Malmö.

Text

Text

Text

Senast ändrad: 2017-09-27 11:37