Samhällsmaskinen

Industriåldern ur konstens perspektiv
24 september 2016–29 januari 2017

Svartvit teckning av tre skorstenar.

Ylva Westerlund, "Skymning", 2014, lavering

Program för Samhällsmaskinen >>>


Allmänna visningar av Samhällsmaskinen onsdagar kl. 14 och söndagar kl. 13.


Text

Samhällsmaskinen undersöker bilden av det samtida Sverige med utgångspunkt i industrialiseringen, den kulturrevolution som låg till grund för det världsberömda välfärdssamhället. Verk av ett trettiotal konstnärer visas i dialog med objekt ur Malmö Museers historiska samlingar. Tillsammans skildrar de ett samhälle som förändrats i grunden, och som nu befinner sig mitt i nästa stora omvandling.

Människor som åker skidor på en liten snöhög.

Gustav Hillbom/Erik Viklund, "Ovärdet", stillbild från video, 2014

Begreppet industri används i utställningen som ett prisma genom vilket olika bilder av samhället blir synliga. Från Malmberget i norr till kalkbrotten i söder möts vi av kalhyggen, slagghögar och miljonprogram. Industrialismen banade väg för gruvschakt och fabriker, men även för mer existentiella slukhål. Utställningen belyser också hur konsten hämtat inspiration från industriålderns estetiska möjligheter och material, vilka gång på gång sprängt konstens gränser.

Den moderna svenska välfärden bygger på ett utbyte: industrialiseringen lyfte landet ur fattigdom, medan landskap och människors kroppar och medvetanden präglades av produktivitet och effektivisering – på gott och ont. Under decennier lyftes Sverige fram internationellt som det moderna projektets framgångssaga. Men vilken sorts samhälle skapades egentligen?

Svartvitt foto av granskog.

Erik Mikael Gudrunsson, "Resa i Norrland", fotografi i fotoserie, 2014

Nu är vi på väg in i den fjärde industriella revolutionen, en tid då de digitala, biologiska och fysiska världarna smälter samman på ett sätt som återigen kommer att förändra mänskligheten. Samhällsmaskinen väcker frågan om de löpande bandens tid verkligen är förbi, eller om den industriella logiken bara förskjutits från fabrikerna till att istället ta plats inom oss?

Curator: Lisa Rosendahl

Polis som går över en duk på marken.

Katarina Pirak Sikku, ”Gallók–Kallak”, markduk, 2013

Medverkande konstnärer

Meira Ahmemulic, Henrik Andersson, Kalle Brolin, Nina Canell, Hans Carlsson, Edward Clydesdale Thomson, Jonas Dahlberg, Kajsa Dahlberg, Leif Elggren, Cecilia Grönberg & Jonas (J) Magnusson, Erik Mikael Gudrunsson, Gustav Hillbom & Erik Viklund, Saskia Holmkvist, Ellen Nyman & Corina Oprea, Erik Holmstedt, Sofia Hultén, Alfredo Jaar, Sara Jordenö, Susanne Kriemann, David Larsson, Anna Ling, Björn Lövin, Caroline Mårtensson, Jesper Nordahl, Karin Ohlin, Pratchaya Phinthong, Katarina Pirak Sikku, Jan Svenungsson, The non existent Center, Pär Thörn, Ylva Westerlund

Audioguide Samhällsmaskinen

Följ med på en inspelad guidning genom utställningens olika rum med intendenterna Malin Forssell och Sofia Landström.


Introduktion
Avsnitt A
Avsnitt B
Avsnitt C

Avsnitt D

Avsnitt E

Avsnitt F

Avsnitt G


Varje avsnitt kan också scannas av med en QR-kod på plats i utställningen.

Senast ändrad: 2017-08-16 15:50