We will push the ship from shore and let it drift toward the darkest of oceans

Konsthögskolan i Malmö gästar Malmö Konstmuseum
5 juni–30 augusti

Lily Benson, "Feelings", 2015

Konsthögskolan i Malmös avgångsstudenter gästar Malmö Konstmuseum och ställer ut sina verk under sommaren. 

Visningar

Varje söndag kl. 13 från och med den 21 juni kan besökare gå på gemensam allmän visning av de två utställningarna I skuggan av kriget och We will push the ship from shore and let it drift toward the darkest of oceans. Visningen är cirka 45 minuter lång.

När man ser alla dessa verk samlade här blir det uppenbart både hur individuella de är i sitt uttryck och hur de alla genomsyras av ett förtroende för och en tilltro till konstens möjlighet att säga något om världen som skiljer sig från alla andra förslag och påståenden som vårt samhälle är så fyllt av. Konsten blir detta samhälles Andra, något som utställningens titel understryker.

/Gertrud Sandqvist, rektor Konsthögskolan i Malmö

Utställningens titel refererar till idén om att våga kasta loss och färdas in i den konstnärliga processen, en process som är omsluten av mörker. I detta mörker tar sig de sociala och politiska agendor som ger struktur åt vardagslivet en annan form. Här möter konstnärerna det glömda och försummade. Och framför allt: det är på resan genom dessa territorier av ”oseende” som konstnärerna utvecklar nya idéer.

Loui Kuhlau, "At the border between you and I", 2015

Under ledning av professorerna Joachim Koester och Emily Wardill samt Gertrud Sandqvist, rektor och professor Konsthögskolan i Malmö, ställer konstnärerna ut sina verk. Utställningen visar prov på en rad olika uttryck och tekniker som installation, skulptur, film och måleri. I samband med utställningen äger ett antal performances och föredrag rum.

I samband med utställningen visas också tre projekt som tagits fram på det tvååriga programmet Critical and pedagogical studies under ledning av adjunkt Maj Hasager.

Rina Eide Løvaasen, "The Constant Cognitive Collapse" (detail), 2012–15

Deltagande avgångsstudenter från masterprogrammet

Isabelle Andriessen, Pär Axell, Christian Bang Jensen, Balthazar Berling, Lily Benson, Marie Bonfils, Desmond Church, Karin Hald, Niilas Helander, Ingvild Kaldal Hovland, Marianne Skaarup Jakobsen, Loui Kuhlau, Ronni Lykke Lauridsen, Kalle Lindmark, Rina Eide Løvaasen, Sandra Mujinga och Emelie Sandström.


Deltagande masterstudenter från Critical and pedagogical studies

Hans Carlsson, José Tomás Giraldo och Laila Svensgaard

Senast ändrad: 2015-06-18 14:52