Kommande utställningar

Markens minnen

29 juni-31 dec 2019, visas i porttornet, Slottsholmen

Bebyggelse i förändring – en arkeologisk utställning om Lockarpsområdet. I samarbete med Sydsvensk Arkeologi.

.

Foto: ©Kristian Brink

Ny historisk utställning

Under senare delen av våren 2020 öppnar vår nya basutställning om forntiden -stenålder, bronsålder och järnålder.

Fibula, ©Jenny Thornell

Foto: ©Jenny Thornell

Senast ändrad: 2019-06-14 11:38