Malmöhus slott

© Johanna Rylander/Malmö Museer

Slottet Malmöhus är Nordens äldsta bevarade renässansslott. Av Erik av Pommerns kastell från 1434 finns fortfarande rester bevarade i det slott som stod klart vid 1500-talets mitt.

På Malmöhus slott bodde de danska kungarna under sina besök i Malmö och här hölls den äventyrslystne Earl of Bothwell, Maria Stuarts tredje make, fängslad i fem år.

När Skåne blev svenskt 1658 förstärktes befästningarna ytterligare men på 1700-talet förlorade fästningen sin betydelse och användes 1828-1909 som fängelse.

Efter restaurering och ombyggnad kunde Malmö Museum invigas 1937. Vid krigsslutet 1945 förvandlades museet under ett antal månader till flyktingförläggning, något utställningen Välkommen till Sverige berättar mer om. I slottet kan du också se utställningarna Makt över människor och På kungens order. OBS: Malmöhus slott nås via trappor.

Teckentolkad introduktion till Malmöhus slott:

Slottets historia

Det första kastellet

År 1429 infördes en Öresundstull. För att säkra den lät kung Erik av Pommern befästa städerna längs sundets kuster. I Malmö byggdes ett mindre kastell med salsbyggnad, murar, torn och befäst port i det nordvästra hörnet av staden. Delar av murarna, som idag syns som kritstensband i slottets fasad, är spår av denna anläggning.

Ett nytt slott

© Johanna Rylander/Malmö Museer

År 1534 inleddes den så kallade grevefejden. Då revs delar av slottet. De upproriska förlorade kampen 1536, och då beordrade den danske kungen Christian III Malmöborna att bygga ett nytt slott åt honom.

Det nya slottet skulle fungera som fästning, permanent bostad för länsherren och som tillfällig kunglig bostad. Hela ombyggnaden tog sju år. Det fanns gott om byggnadsmaterial i traktens kyrkor och kloster. De had just tillfallit staten i samband med reformationen och kunde nu rivas. Slottet är byggt i en blandning av sengotik och renässansstil och domineras av den stora Kungsvåningen.

Fredrik II tillbringade en stor de av sin kronprinstid (1554–59) på Malmöhus. Den här tiden var slottets verkliga glansdagar, med stora fester och många besökare som spred kunglig glans över byggnaderna. Mellan 1526 och 1658 var slottet samtidigt bostad för sammanlagt 19 danska länsherrar i Malmöhus län.

Slottet blir fästning som blir fängelse ...

© Matso Pamucina/Malmö Museer

År 1658 tillföll Skåne Sverige och Malmöhus upphörde att vara ett kungligt residens. Slottet ändrades till riksfästning, en veritabel krigsmaskin, mot fiendens huvudstad Köpenhamn. Under 1700-talet blev fästningen omodern, och under åren 1828–1909 användes det som fängelse. Borggården användes också för avrättning av dödsdömda fångar. Den sista avrättningen ägde rum år 1901.

År 1909 tömdes fängelset och 1914 kunde man flytta in i det nyuppförda
fängelset på Kirseberg. Efter restaurering och ombyggnad kunde Malmö Museum invigas 1937. Vid krigsslutet 1945 förvandlades museet under ett antal månader till flyktingförläggning för de människor som räddats ur nazismens koncentrationsläger genom Röda Korsets räddningsaktion De vita bussarna.

Senast ändrad: 2019-09-17 14:32