Välkommen till Sverige

© Matso Pamucina / Malmö Museer

Under krigsslutet 1945 förvandlades Malmö Museum från ett offentligt museum till en flyktingförläggning för de kvinnor och män som räddats ur nazismens koncentrationsläger genom Röda Korsets räddningsaktion De vita bussarna.

Foto: Gullers, KW/Nordiska museet

I utställningen Välkommen till Sverige kan du se en av de bevarade vita bussarna som visas framför slottet Malmöhus. Du kan också, på andra våningen i slottets porttorn, se en utställning som belyser museet som flyktingförläggning. Där lyfts livsöden, fotografier och föremål från flyktingarna och de som hjälpte till.

Ta del av berättelserna här på webben

"Man kunde inte tro det var sant, att få vara fri och bland normala människor igen."
Zofia Jankowska 1915– 2011

Nu kan du ta del av livsödena från flyktingarna och de som hjälpte till också digitalt, här på webben. Du kan också läsa tidningsartiklar om flyktingmottagandet på museet vid krigsslutet 1945.

Beslutet att förvandla museet till flyktingförläggning

Då bristen på förläggningar i Malmö blev akut våren 1945, så tog dåvarande museichef Ernst Fischer den 27 april ett beslut om att ställa museets lokaler till förfogande:
”Vi har alla varit av den meningen att en offentlig institution inte är ett självändamål, utan en samhällets tjänare och när samhället fordrar andra uppgifter av oss än dem vi är avsedda att utföra, är det vår självklara plikt att med glädje anamma de nya uppgifterna.”

Museichef Ernst Fischer 1945

En liten film om den Vita bussen:

Fördjupningsmaterial

Till utställningen finns det fördjupningsmaterial kopplat, bland annat körjournaler från de som körde de vita bussarna, och krigsdagböcker.

Malmö Museer erbjuder också visningar och program kopplat till utställningen. Här kan du läsa mer om program och bokning. (pdf, 359.2 kB)

Vart kan du vända dig om du vill veta mer om den här tiden, och de vita bussarna? Klicka här för tips och länkar (pdf, 1.3 MB)!

Intresserad av att visa Välkommen till Sverige?

Nu finns Välkommen till Sverige också som en digital utställning, möjlig för bibliotek och skolor att beställa! Den består av tre delar: Film, pedagogisk vägledning och tryckt utställningsmaterial.

Det du som utställare behöver är en plats, en projektor eller skärm, och en vilja att lyfta frågan om dagens flyktingsituation. Boka utställningen.

Senast ändrad: 2018-12-13 14:06