Entréavgifter och öppettider

Observera att vissa av våra lokaler är stängda för ombyggnad och renovering

Teknikens och Sjöfartens hus är stängt för ombyggnad och öppnar igen i september 2019. Bland annat byggs en ny entré, nya toaletter och ett kapprum.

 

Malmö Konstmuseums permanenta utställning Från 1500 till nu på Slottsholmen är stängd för ombyggnation.

Malmöhus slott och Akvariet öppet som vanligt

 

I övrigt har Malmö Museer öppet som vanligt, det vill säga Slottsholmen inklusive Akvariet och Malmöhus slott har öppet, liksom Restaurang Wega. Läs mer här om ombyggnationen!

Senast ändrad: 2019-03-24 16:01