Pedagogerna på Malmö Museer

Mats Fastrup
Chef Enheten för lärande och upplevelser
Tel: 0729-66 29 36
E-post: mats.fastrup@malmo.se

Anette Gruber
Museipedagog
SFI, arkeologi, historia.
Tel: 0708-93 23 75
anette.gruber@malmo.se

Erik Roupe  
Museipedagog
Hållbar utveckling, Klimat-X, teknik.
Tel: 0708-35 44 36
erik.roupe@malmo.se

Helene Ceplitis 
Museipedagog 25 %.
Natur, lärHut.
Tel: 072-968 12 65  
helene.ceplitis@malmo.se

Henrik de la Motte Wulff
Museipedagog
Hållbar utveckling, Akvariet, natur.
Tel: 0708-37 40 52
henrik.wulff@malmo.se

Kristina Gidlöf Persson
Museipedagog
SFI, Livet, Välkommen till Sverige.
Tel: 0705-31 89 10
kristina.gidlof@malmo.se

Lars Rantzow
Museipedagog
Seniorer, visningar.
Tel: 0734-21 62 94
lars.2.rantzow@malmo.se

Maria Österling
Museipedagog
SKI, historia, sagor och berättelser.
Tel 0708-37 40 53
maria.osterling@malmo.se

Foto: Johanna Rylander / Malmö Museer

Suzanne Edlom
Museipedagog
Välkommen till Sverige, sociala hållbarhetsfrågor.
Tel: 0766-26 30 63
suzanne.edlom@malmo.se  

Thomas Persson
Museipedagog
Ask & Embla, arkeologi, historia.
Tel: 0708-27 54 79
thomas.p.persson@malmo.se

Ulf Bergendorff
Museipedagog
Upptäckarklubben, Akvariet, natur. 
Tel: 0708-44 43 97
ulf.bergendorff@malmo.se

Foto: Andreas Nilsson/Malmö Museer

Ulrika Sjöstrand
Museipedagog
Välkommen till Sverige,
Barn & Skola-webben, Wisdome.
Tel: 0708-67 85 92
ulrika.sjostrand@malmo.se

Birgitta Kelly
Museipedagog
Visningar, programansvarig.
Tel: 0709-81 01 18
birgitta.kelly@malmo.se

Katarina Lingehag-Ekholm
Museipedagog
Natur, Akvariet.
Tel: 0734-473528
katarina.lingehag-ekholm@malmo.se

Josef Bergknut
Museipedagog
Akvariet, hållbar utveckling.
Tel: 0734-202630
josef.bergknut@malmo.se

Karin Bengtsson
Museipedagog
Torup, Livet, Akvariet, språkintroduktion.
Tel: 0705-355124
karin.bengtsson@malmo.se


Senast ändrad: 2019-01-10 14:18