Fotografi

Fotograf: © Andreas Nilsson / Malmö Museer

I Malmö Museers fotosamlingar finns ca 4 miljoner bilder. De är från 1860-talet fram till idag. Här hittar du bilder från Malmö, porträtt- och arbetsbilder, försvunna stadsmiljöer, arkeologiska arbeten, föremålsdokumentation, historiska händelser med mera.

Fotograferna på Malmö Museer arbetar med bland annat dokumentation av vår samtid, utställningsproduktioner och föremålsfotografering. Klimatarkiv och digital långtidsförvaring säkrar att samlingarna kommer att vara till glädje och nytta även för kommande generationer.

Har du bilder du vill skänka till museet?

Vill du ge din bild av Malmö och dess invånare? Fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig!

© Mathilda Thulin

Nu har du möjlighet att söka i Malmö Museers omfattande samlingar. Det är delar av samlingarna som nu finns tillgängliga och det kommer ständigt mera.

Fotoböcker

Genom åren har Malmö Museer gett ut en rad fotoböcker, av vilka flera har vunnit priser för sin formgivning och innehåll.

Bilder för framtiden

Hur ska museernas insamlingsverksamhet ta sig an dagens enorma bildflöde? Det har projektet Bilder för framtiden fokuserat på. 

Historisk Bildbyrå

Historisk bildbyrå startades som ett samarbete mellan IBL Bildbyrå och ett antal skånska museer. Tanken är att tillgängliggöra museers bildsamlingar för den kommersiella marknaden.

Senast ändrad: 2019-10-11 13:22