Fotografins rum

Den 19 november 2005 invigdes Fotografins rum, Malmö Museers permanenta utställningsrum för fotografi. Vid årsskiftet 2014/2015 upphörde utställningslokalerna och istället ska formerna för ett nytt kompetenscentrum för hela förvaltningens fotografiska
arbete utredas.

På Malmö Museer har vi ju flera miljoner bilder i våra samlingar. Men även vid flera av de andra institutionerna i kulturförvaltningen finns stora samlingar fotografi, och andra typer av fotografiskt material såsom konstnärliga videoverk.

Fotografins rums utställningslokaler i Kommendanthuset upphörde vid årsskiftet 2014/2015, och istället tar arbetet vid att utreda formerna för ett nytt kompetenscentrum för hela förvaltningens fotografiska arbete. Vi återkommer när vi vet mer.

Senast ändrad: 2015-07-03 10:37